Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school groot, of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. Ouders kunnen dan een vergoeding van de vervoerskosten van huis naar school vragen. De gemeenteraad heeft hiervoor de Verordening Sociaal Domein gemeente Oost Gelre vastgesteld.

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor leerlingen die naar het (voortgezet) speciaal onderwijs en (speciaal) basisonderwijs gaan.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet u aanvraag indienen (zie onderdeel Aanvraag).
Het vervoer dat u aanvraagt moet natuurlijk wel noodzakelijk zijn. Het samenwerkingsverband beoordeelt of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan speciale scholen voor basisonderwijs. Dit gebeurt tijdens een ZATT (Zorg Advies Toewijzingsteam). Bij toekenning is het uitgangspunt dat gekozen wordt voor bekostiging van de lichtst mogelijke vorm van vervoersvoorziening.
De volgorde van toekenning is dan:

  • fietsvergoeding zonder begeleiding
  • fietsvergoeding met begeleiding
  • openbaar vervoer zonder begeleiding
  • openbaar vervoer met begeleiding
  • eigen vervoer
  • aangepast vervoer

De gemeente beslist voor de aanvang van het nieuwe schooljaar, of binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag, of u in aanmerking komt voor vergoeding. Over deze beslissing krijgt u schriftelijk bericht. Op een onvolledige aanvraag kan niet beslist worden.