Kort verblijf in Nederland

Komt u voor een korte periode naar Nederland, dan hoeft u zich sinds 1 januari 2014 niet meer te melden bij de vreemdelingenpolitie. In bepaalde gevallen hebt u voor uw verblijf in Nederland een Schengenvisum nodig. U leest er alles over op de website van de Rijksoverheid. Verder vindt u informatie over kort verblijf in Nederland op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Uitzondering
Alleen in bijzondere gevallen leggen de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland of de Koninklijke Marechaussee een vreemdeling de verplichting op zich binnen drie dagen na aankomst in Nederland te melden bij de vreemdelingenpolitie. Geldt dit voor u, dan hoort u dit van de betrokken instanties.

Zonder visum naar Nederland
Beschikt u over de nationaliteit en over het paspoort van een niet visumplichtig land, dan heeft u geen visum nodig om in Nederland te verblijven. U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • in bezit zijn van een geldig paspoort;
  • over voldoende geld beschikken (€ 34 per dag tijdens zijn verblijf);
  • uw reisdoel aannemelijk kunnen maken bij de grenscontrole;
  • geen gevaar betekenen voor de openbare orde, nationale veiligheid en internationale betrekkingen;
  • het verblijf mag niet meer dan 90 dagen zijn per 180 dagen. Indien u dus al 90 dagen binnen Schengen bent verbleven dient u 90 dagen te wachten voordat u weer binnen Schengen mag komen.

Visumwijzer

Wilt u naar Nederland reizen? Dan heeft u misschien een visum nodig.
De visumwijzer helpt u te bepalen of u een visum nodig heeft, en zo ja; welk type visum u nodig heeft voor uw reisplannen naar of via Nederland.