Gezondheidsverklaring (eerder Eigen verklaring)

De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de Gezondheidsverklaring nodig in de volgende situaties:

 • Als u rijexamen gaat doen.
 • Als u vanwege een medische situatie een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft.
 • Als u uw rijbewijs wilt halen of wilt verlengen voor vrachtauto of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE).
 • Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag.

Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden. Meer informatie leest u op www.cbr.nl/gezondheidsverklaring.

Hoe kom ik aan een Gezondheidsverklaring?

Dat kan op de volgende manieren:

 • DIGITAAL
  • DigiD logo  Via Mijn CBR voor het online kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Inloggen op Mijn CBR gaat via DigiD met sms-controle en betalen gaat via iDeal.

   Nadat u uw gezondheidsverklaring hebt ingevuld en betaald, ontvangt u per mail meer informatie.

   Tip: digitaal indienen versnelt het proces.
    

  • Via de CBR webshop voor een papieren Gezondheidsverklaring. Dit kost 10 euro extra. De verklaring is zonder DigiD te bestellen en wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. Betalen gaat via iDeal.
    
  • Via het CBR-examencentrum in Amsterdam, Arnhem, Assen, Eindhoven en Rijswijk voor een papieren Gezondheidsverklaring. Betalen is alleen mogelijk met pin.

   Bestuurders van 75 jaar en ouder én beroepschauffeurs vullen zelf de vragen in. De papieren gezondheidsverklaring bevat niet meer het deel dat altijd door de arts werd ingevuld. Na het invullen van de vragen stuurt u het formulier op naar het CBR.

   Van het CBR ontvangt u daarna het standaard keuringsverslag. Dat moet voor ouderen en beroepschauffeurs altijd door een arts moet worden ingevuld. Oók ontvangt u dan van het CBR al eventuele andere verwijzingen (bijvoorbeeld naar een specialist). U kunt ervoor kiezen dit per post te ontvangen. Maar u kunt het verdere verloop ook digitaal doen, dit verkort de doorlooptijd aanzienlijk.
    

 • PERSOONLIJK bij de balie Burgerzaken. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Wat kost het mij?

De kosten voor de gezondheidsverklaring bij de gemeente kunt u zien in het overzicht leges rijbewijzen.
U krijgt dan een papieren versie met envelop.

De kosten bij het CBR ziet u op de website van het CBR.

 

Wat betekent de gezondheidsverklaring die door u zelf is ingevuld?

Op de verklaring (de Gezondheidsverklaring 75-) vult u uw gegevens in en beantwoordt u de vragen naar waarheid. U moet door een arts gekeurd worden als u één van de vragen op de verklaring met ja beantwoordt.

Deze gezondheidsverklaring is in de volgende gevallen nodig:

 • als u het praktijkexamen voor de categorie AL, AZ, B of BE wilt afleggen;

 • als u een rijbewijs met categorie A, B of BE, met een verkorte geldigheidsduur in verband met een medische indicatie, wilt vernieuwen en het rijbewijs loopt af voor uw 75 ste verjaardag;

 • in sommige gevallen als u een buitenlands rijbewijs met de categorie A, B of BE wilt omwisselen;

 • omwisseling van een militair rijbewijs A, B of BE;

 • afgifte van een nieuw rijbewijs na ongeldigverklaring van een eerder afgegeven rijbewijs met categorie A, B of BE.

Wat betekent de tevens door een arts ingevulde verklaring?

De tevens door een arts ingevulde verklaring staat ook bekend als de zogenaamde gezondheidsverklaring 75+ en gezondheidsverklaring CDE.

Bij een Gezondheidsverklaring 75+ moet u gekeurd worden door een arts. De arts zal dan na afloop van de keuring het geneeskundige verslag invullen.
De Gezondheidsverklaring 75+ heeft u onder andere in de volgende gevallen nodig:

 • als u een rijbewijs wilt vernieuwen dat verloopt op of na de dag dat u 75 jaar wordt, in dit geval geldt dit voor alle categorieën dus ook voor de categorieën C, D, CE of DE;

 • als u 70 jaar of ouder bent en een rijbewijs, welke verloopt op of na de dag dat u 75 jaar wordt, wilt vernieuwen. Ook in dit geval geldt dit voor alle categorieën dus ook voor de categorieën D, DE of C, CE;

Bij een Gezondheidsverklaring CDE moet u gekeurd worden door een arts van een Arbo-dienst (dit geldt dus niet alleen voor beroepschauffeurs).
De Gezondheidsverklaring 75+ CDE moet iedereen invullen die in het bezit is van een rijbewijs welke (tevens) geldig is voor de categorieën C,D, CE of DE en een nieuw rijbewijs aanvraagt in verband met:

 • eerste afgifte voor categorie C,D,CE of DE (categorie-uitbreiding);

 • vernieuwing van een rijbewijs C,D,CE of DE als men de leeftijd van 70 jaren nog niet heeft bereikt. (wanneer u 70 jaar of ouder bent en het rijbewijs verloopt op of na uw 75 ste verjaardag, dan hoeft u niet gekeurd te worden door een arts van de Arbo-dienst. U kunt dan gebruik maken van de Gezondheidsverklaring 75+);

 • afgifte van een nieuw rijbewijs na ongeldigverklaring van een eerder afgegeven rijbewijs met categorie C.D, CE of DE;

 • omwisseling van een militair rijbewijs categorie C,D,CE of DE;

 • omwisseling buitenlands rijbewijs met categorie C,D,CE of DE.

U hoeft geen Gezondheidsverklaring CDE in te vullen wanneer u een vervangend rijbewijs (verlies, diefstal of slijtage) van een nog geldig rijbewijs C,D,CE of DE aanvraagt.
Wanneer u niet bij een Arbo-dienst bent aangesloten kunt u gecertificeerde Arbo-diensten vinden op www.sbca.nl.

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

De papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de balie burgerzaken. Hiervoor moet u een afspraak maken. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Dat kan op 3 manieren:

 • Online een afspraak maken
 • Telefonisch via telefoonnummer (0544) 39 35 35
 • Aan de receptie van het gemeentehuis tijdens openingstijden

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.