Erkenning

De afstamming van een kind, dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ouders wordt geboren, is van rechtswege vastgesteld.
Zijn de ouders niet gehuwd en hebben ze geen geregistreerd partnerschap dan wordt de afstamming van een kind vastgelegd door middel van de erkenning.
De erkenning van een kind, kan op 3 momenten plaatsvinden:

  • vóór de geboorte als ongeboren vrucht;
  • tijdens de geboorteaangifte en
  • na de geboorteaangifte.

Over deze 3 mogelijkheden leest u meer bij het onderdeel Bijzonderheden.

De moeder heeft van rechtswege het gezag over het kind behalve wanneer zij onder curatele staat of minderjarig is. Het gezag over het kind door de vader is niet vastgesteld bij erkenning. De erkenner (vader) krijgt het gezag als hij daarvoor een afzonderlijke procedure (kantongerecht) volgt.

Kijk voor meer informatie over gezag op www.rijksoverheid.nl bij het menu Familie, jeugd en gezin >> ouderlijk gezag en voogdij.