Collectevergunning

Voor het houden van een openbare inzameling (collecteren) is een vergunning nodig van het college van B&W. Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel. Er is beleid vastgesteld waarin staat hoe we aanvragen controleren.

Hoe beoordelen we aanvragen voor collectes

Op het collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving staan de landelijke collectes met vaste collectedata.
Landelijke instellingen krijgen een doorlopende vergunning zodat zij niet elk jaar opnieuw een vergunning  hoeven aan te vragen.

Voor de andere collectes geven we alleen vergunning voor de zogenaamde vrije periodes. Dit zijn de periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland.
We geven de vergunning éénmalig voor een vaststaande periode.

Als de vergunning wordt verleend, moeten de personen die collecteren zich kunnen legitimeren. Ze moeten een kopie van de vergunning kunnen laten zien.

Collecterooster
Op het collecterooster staan de vrije periodes en de opbrengst van de gehouden collectes.

Collecterooster 2021 (pdf)