Collectevergunning

Voor het houden van een openbare inzameling (collecteren) is vergunning nodig van het college van B&W. Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel. Er is beleid vastgesteld waarin staat hoe we aanvragen controleren.

Hoe beoordelen we aanvragen voor collectes

Op het collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving staan de landelijke collectes met vaste collectedata.
Landelijke instellingen krijgen een doorlopende vergunning zodat zij niet elk jaar opnieuw een vergunning  hoeven aan te vragen.

Voor de andere collectes geven we alleen vergunning voor de zogenaamde vrije periodes. Dit zijn de periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland.
We geven de vergunning éénmalig voor een vaststaande periode.

Als de vergunning wordt verleend, moeten de personen die collecteren zich kunnen legitimeren. Ze moeten een kopie van de vergunning kunnen laten zien.

Collecterooster
Op het collecterooster staan de vrije periodes en de opbrengst van de gehouden collectes.
Collecterooster 2020 (pdf – 110 kB)

Hoe kan ik een collectevergunning aanvragen?

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD (voor burgers)

 

Logo eHerkenning  Online met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

Om online dit formulier in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2

 

Logo PDF  Aanvraagformulier collectevergunning (pdf - 132 kB)

 

 

Wat kost het mij?

Een collectevergunning is gratis.

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Het CBF geeft informatie over de goede doelen. En informeert het publiek over wat het CBF wel en niet doet.
Op de website van het CBF ziet u:

  • de gegevens van de verschillende landelijke organisaties;
  • de collecte-opbrengsten van elke gemeente;
  • een overzicht van de goede doelen;
  • de jaarverslagen van de goede doelen e.d.

 

Wat zijn de voorwaarden voor een collectevergunning?

  • Voor elke collecte binnen de gemeente Oost Gelre is een collectevergunning nodig.
  • Organisaties zonder doorlopende collectevergunning moeten voor elke collecte die zij organiseren een vergunning aanvragen. Deze organisaties moeten gevestigd zijn binnen de gemeente Oost Gelre.
  • Collecteren mag van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 21.00 uur.

Bel gerust als u vragen heeft

U kunt de afdeling Publiek en Bestuur bellen op telefoonnummer (0544) 39 35 35.