Briefadres

Het kan zijn dat u geen post kunt ontvangen omdat u tijdelijk geen vast woonadres hebt. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. Zo blijft u schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen woonadres of geen vast woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u een briefadres aanvragen. Bijvoorbeeld als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting verblijft.

Bestuurlijke boete

Voor het niet geven van inlichtingen door de briefadresgever over de briefadresnemer op verzoek van het gemeentebestuur kan een bestuurlijke boete worden opgelegd wanneer u bewust in overtreding bent. Zie hiervoor de pagina Bestuurlijke boete BRP.