Betalingsregeling

Als u de gemeentebelastingen of een andere rekening van de gemeente niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen.
De betalingsregeling geldt voor een burger, maar ook voor een onderneming.
Een regeling kan alleen als u niet onder een andere regeling valt en alleen in bijzondere gevallen.

Wat is nodig voor de aanvraag?

  • naam, adres en woonplaats van degene die een regeling aanvraagt;
  • de aanslag gemeentebelastingen of de nota waarvoor u een betalingsregeling wilt vragen.

Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?

Dat kan op de volgende manieren:

DigiD logo  Online aanvraag met inloggen via DigiD (voor burgers)

 

Logo eHerkenning  Online aanvraag met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. Logo eHerkenning 2+

 

Logo PDF  Aanvraagformulier betalingsregeling (pdf – 120 kB)

 

Telefonisch: u kunt bellen met de afdeling Bedrijfsvoering, team Financiën, tel. (0544) 39 36 87.

Persoonlijk: u kunt terecht op het gemeentehuis bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Financiën.

 

Na ontvangst van de aanvraag neemt de gemeente altijd contact op.