(pré-)-mantelzorgwoningen

Het college van B&W heeft in maart 2024 nieuw beleid vastgesteld waarmee initiatieven voor (pré-)mantelzorgwoningen mogelijk zijn. Het beleidexterne-link-icoon geldt vanaf 21 maart 2024 voor een periode van 2 jaar.  We evalueren dit beleid voor het einde van die periode. Hiermee voorzien we in de behoefte om meer mogelijk te maken op het gebied van mantelzorgwoningen. 

Mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen 

Soms is er nog geen mantelzorg nodig, maar willen mensen zich al wel vast hierop voorbereiden. Het nieuwe beleid externe-link-icoonbiedt mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen. Zo kunnen mensen alvast dichtbij naasten, voor wie zij later willen gaan zorgen, gaan wonen. Pré-mantelzorgwoningen zijn levensloopbestendige woningen met een tijdelijke woonbestemming. 

Voordelen van het nieuwe beleid 

Wethouder Jos Hoenderboom: “Door het vaststellen van dit beleid kunnen ouderen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een mantelzorgwoning op het erf. De kinderen (en eventuele kleinkinderen) kunnen verhuizen naar de hoofdwoning. Ook zorgt het ervoor dat mensen mantelzorgtaken dichtbij huis kunnen uitvoeren. Zo kunnen we overbelasting van de mantelzorger voorkomen.” 

Meer informatie 

In de beleidsregels staan voorwaarden. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via bouwen@oostgelre.nl.  

Mantelzorgondersteuning via het Sociaal Team 

Heeft u vragen over mantelzorg? Dan kunt u voor informatie en advies altijd terecht bij de mantelzorgconsulent van het Sociaal Team. Neem voor meer informatie contact op via sociaalteam@oostgelre.nl of (0544) 39 36 16.