permits iconPlaatsen voorwerpen op of aan de weg

Als u een voorwerp op of aan de weg van de gemeente wilt plaatsen heeft u soms een vergunning nodig. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een container, kraan, steiger of ander (bouw)materiaal. U heeft alleen een vergunning nodig als u een weg van de gemeente volledig afsluit. Door de afsluiting is er onvoldoende vrije doorgang voor hulpverleningsdiensten en het overige verkeer.

Wat u moet weten

Bij het plaatsen van het voorwerp gelden de volgende voorschriften:

 • Materialen dienen voorzien te zijn van retro-reflecterende stroken (rood/witte schildjes) conform publicatie 130 van de CROW:
  • Voorwerpen worden voorzien van minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk.
  • Markeringsstrepen komen aan de uiterste buitenzijde van het obstakel. Het hoogste punt van de markering ligt op maximaal 1,55 meter.
  • Markering wordt in beginsel verticaal aangebracht. Is dit praktisch niet uitvoerbaar, dan kan in overleg met de gemeente worden besloten horizontale markering te gebruiken.
  • De markering bestaat uit retroreflecterend materiaal van ten minste high intensity grade klasse II (volgens NEN 3381).
  • De markering bestaat uit zes diagonaal aangebrachte vlakken, afwisselend rood en wit; van elk 141mm breed. De totale lengte van de markering is 705mm. Aan de kop van het obstakel is de markeringsstreep zo aangebracht, dat de rode vlakken
   - bij nadering aan de linkerkant van rechtsboven naar linksonder lopen;
   - bij nadering aan de rechterkant van linksboven naar rechtsonder lopen.
 • Indien de bruikbaarheid van de openbare weg door de materialen wordt versperd dient u de door ons aangegeven verkeersmaatregelen te treffen.
 • Indien aantoonbaar schade aan de weg wordt veroorzaakt door het plaatsen van de materialen is dit voor uw rekening. In verband met nieuw bestratingmateriaal in de centra van Groenlo en Lichtenvoorde, dient u bij het plaatsen van containers en/of andere voorwerpen gebruik te maken van onderplaten (ijzer of kunststof). Deze maatregel is nodig omdat het materiaal schadegevoeliger is. IJzeren of kunststof rijplaten kunnen deze schade voorkomen.
 • De veiligheid voor de weggebruikers dient altijd te worden gewaarborgd.
 • Er dient voldoende ruimte vrij te blijven voor voetgangers en rolstoelers.
 • Het terrein dient na afloop in de oorspronkelijke staat te worden achtergelaten.
 • Alle aanwijzingen en bevelen gegeven door de politie en/ of gemeente in het belang van de openbare orde en/of veiligheid moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Wat u verder nog moet weten

U kunt ook pdf-formulieren gebruiken voor de aanvraag.

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.