Plaatsen voorwerpen op of aan de weg

Als u een voorwerp op of aan de weg van de gemeente wilt plaatsen heeft u soms een vergunning nodig. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een container, kraan, steiger of ander (bouw)materiaal. Doe de vergunningcheck om te kijken wat in uw situatie mogelijk is. De vergunning aanvragen doet u via het Omgevingsloket.

Wat u moet weten

 • U heeft altijd een vergunning nodig als u een weg van de gemeente afsluit. Het is belangrijk dat hulpdiensten en ander verkeer vrije doorgang hebben.
 • Wanneer u geen vergunning nodig heeft, gelden voorwaarden voor het plaatsen van het voorwerp:

Verkeersveiligheid

 • Zorg dat de situatie in het verkeer voor alle weggebruikers veilig is en blijft.
 • Volg alle aanwijzingen en bevelen van de politie en/of gemeente onmiddellijk op. Zo houden we het voor iedereen veilig.
 • Materialen moeten retro-reflecterende stroken (rood/witte schildjes) hebben (volgens publicatie 130 van de CROW):
  • Voorwerpen krijgen minimaal 2 markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk.
  • Markeringsstrepen komen aan de buitenkant van het voorwerp. Het hoogste punt van de markering is maximaal 1,55 meter.
  • Markering moet u verticaal aanbrengen. Is dit praktisch niet uitvoerbaar, dan kunt u na overleg met ons horizontale markering gebruiken.
  • De markering bestaat uit retroreflecterend materiaal van ten minste high intensity grade klasse II (volgens NEN 3381).
  • De markering bestaat uit 6 diagonaal aangebrachte vlakken, afwisselend rood en wit; van elk 141 mm breed. De totale lengte van de markering is 705 mm. Aan de kop van het voorwerp is de markeringsstreep zo aangebracht, dat de rode vlakken
   - bij nadering aan de linkerkant van rechtsboven naar linksonder lopen;
   - bij nadering aan de rechterkant van linksboven naar rechtsonder lopen.
 • Als de openbare weg door de materialen (voor een deel) niet meer te gebruiken is, kunnen wij u vragen om verkeersmaatregelen te treffen.

Schade

 • Zorg dat u de openbare ruimte na het plaatsen van het voorwerp hetzelfde achterlaat.
 • Wanneer het plaatsen van het voorwerp zorgt voor schade aan de openbare ruimte, dan betaalt u de kosten. Denk aan schade aan de bestrating, maar ook het groen. Voorkom schade aan de bestrating door containers of andere voorwerpen te plaatsen op onderplaten van ijzer of kunststof.

Toegankelijkheid

 • Houd rekening met voetgangers, rolstoelgebruikers en slechtzienden. Zorg dat er voldoende ruimte vrij blijft en u de blindengeleidestrook niet blokkeert.
 • Informeer vooraf uw buren. Het plaatsen van een voorwerp kan ook gevolgen hebben voor uw buren. Informeer hen daarom vooraf over uw plannen. Zo voorkomt u problemen.

Hoe werkt het?

 • Doe de vergunningcheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft.
 • Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.
 • Bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg krijgt u binnen 8 weken de beslissing.
 • Het besluit over uw vergunning maken we bekend op Officiële Bekendmakingenexterne-link-icoon
 • Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken.
 • Is er geen bezwaar gemaakt? Dan heeft u uw vergunning.

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.