Over de Wmo

Meedoen in de samenleving is het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat meedoen geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet en ongeacht maatschappelijke of economische positie. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke beperking, mensen in een isolement of mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben soms ondersteuning nodig bij deelname aan de maatschappij. Voor die ondersteuning is de Wmo ingesteld.

Hulmiddelen en voorzieningen

In Oost Gelre hebben we diverse hulpmiddelen en voorzieningen op het gebied van de Wmo:

De gemeente biedt ook algemene voorzieningen, zoals de formulierenbrigade en de inloopvoorzieningen, die niet onder de Wmo vallen. Bekijk ze op Samen in Oost Gelre. 

Bent u mantelzorger? Dan kunt u gebruik maken van mantelzorgondersteuning.

Hoe komt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo?

Het Sociaal Team Oost Gelre voert de Wmo uit en helpt met het vinden van oplossingen zodat u zelfstandig kunt participeren en wonen. Dit doet het Sociaal Team onder andere door het geven van informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Woont u in Mariënvelde? Dan kunt u ook terecht bij de Zorgcorporatie Mariënvelde.

Wat kost het?

Voor hulp uit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Het CAK in Den Haag bepaalt of u dit bedrag moet betalen. U krijgt hierover een brief van het CAK. 

Heeft u een pgb dan wordt dit budget bruto uitbetaald. Dit betekent dat u daarnaast altijd de verplichte eigen bijdrage moet betalen!

Vragen?

Neem dan contact op met het Sociaal Team via (0544) 39 36 16 of stuur een e-mail naar sociaalteam@oostgelre.nl.

Handige links