help-support iconOver de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke beperking, mensen in een isolement of mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben soms ondersteuning nodig vanuit de Wmo.

Hulmiddelen en voorzieningen

In Oost Gelre hebben we diverse hulpmiddelen en voorzieningen op het gebied van de Wmo:

De gemeente biedt ook algemene voorzieningen, zoals de Formulierenbrigade en de inloopvoorzieningen, die niet onder de Wmo vallen. Bekijk ze op Samen in Oost Gelre. 

Bent u mantelzorger?

Dan kunt u gebruik maken van mantelzorgondersteuning.

Hoe komt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo?

Het Sociaal Team voert de Wmo uit en helpt u met het vinden van oplossingen. Woont u in Mariënvelde? Dan kunt u ook terecht bij de Zorgcorporatie Mariënvelde.

Wat kost het?

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand. Het CAK bepaalt of u dit bedrag moet betalen. Heeft u een pgb (persoonsgebonden budget)? Dan zet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dit budget voor u klaar. Dit betekent dat u daarnaast altijd de verplichte eigen bijdrage van € 20,60 aan het CAK moet betalen.

Vragen?

Neem dan contact op met het Sociaal Team via (0544) 39 36 16 of stuur een e-mail naar sociaalteam@oostgelre.nl.