Over de Wmo

Meedoen in de samenleving is het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat meedoen geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet en ongeacht maatschappelijke of economische positie. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke beperking, mensen in een isolement of mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben soms ondersteuning nodig bij deelname aan de maatschappij. Voor die ondersteuning is de Wmo ingesteld.

Hulmiddelen en voorzieningen

In Oost Gelre hebben we diverse hulpmiddelen en voorzieningen op het gebied van de Wmo:

Naast voorzieningen als begeleiding en hulp bij het huishouden kan u in onze gemeente ook gebruik maken van een collectieve zorgverzekering.

Mantelzorg

Bent u mantelzorger? Dan kunt u gebruik maken van mantelzorgondersteuning.

Wmo-raad

In Oost Gelre hebben we een Wmo raad. De Wmo-raad geeft ongevraagd en gevraagd advies aan het college van B&W op het gebied van Wmo en Jeugd.

Hoe komt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo?

Het Sociaal Team Oost Gelre voert de Wmo uit en helpt met het vinden van oplossingen zodat u zelfstandig kunt participeren en wonen. Dit doet het Sociaal Team onder andere door het geven van informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Woont u in Mariënvelde? Dan kunt u ook terecht bij de Zorgcorporatie Mariënvelde.

Informatie over beleid rondom Wmo

Meer informatie over het beleid rondom de Wmo leest u in de verschillende beleidsplannen en verordeningen.