Over de Participatiewet

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. In de Participatiewet zijn de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd.

De Participatiewet is een regeling voor de basis van de arbeidsmarkt. Deze wet houdt in dat iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving. De gemeente helpt onder andere mensen met een arbeidsbeperking bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Zij hebben daarbij uiteraard ondersteuning nodig. De gemeente Oost Gelre heeft de uitvoering van de Participatiewet uitbesteed aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). SDOA is een gemeenschappelijke regeling en wordt gevormd door de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Voor al uw vragen over werk, inkomen, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, e.d. kunt u terecht bij de SDOA. U kunt contact opnemen met de SDOA via telefoonnummer: (0544) 47 42 00 of e-mail: info@socialedienstoostachterhoek.nl. Meer informatie vindt u ook op www.socialedienstoostachterhoek.nl.