Optieprocedure, aanvraag Nederlandse nationaliteit

De meest eenvoudige wijze waarop een vreemdeling Nederlander kan worden is door optie. Alleen kan niet iedere vreemdeling hier gebruik van maken. De meeste vreemdelingen kunnen wel Nederlander worden door naturalisatie als ze voldoen aan de voorwaarden.
Voor een eerste informatief gesprek maakt u online een afspraak voor informatie over naturalisatie of een optieprocedure. Pas als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een optieverzoek indienen.

Wat u moet weten

 • Voor een optieverzoek neemt u contact op met de consulente burgerzaken van de Afdeling Dienstverlening & Bedrijfsvoering. 

 • Als u aan de voorwaarden voor Optie voldoet, bevestigt de burgemeester schriftelijk dat u Nederlander bent geworden. Vanaf dat moment bezit u de Nederlandse nationaliteit. U ontvangt een uitnodiging voor het in ontvangst nemen van de bevestiging op de verplicht gestelde naturalisatieceremonie.

 • Als u de Nederlandse nationaliteit verkrijgt, dan kan dit consequenties hebben voor uw oorspronkelijke nationaliteit. In sommige gevallen moet u hiervan verplicht afstand doen. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen of gevolgen hebben voor uw erfrecht.

Wat heeft u nodig?

 • Uw huidige buitenlandse paspoort;
 • uw verblijfsdocument;
 • bewijs van inburgering (diploma);
 • een gelegaliseerde geboorteakte.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OmschrijvingTarief
Enkelvoudige optie€ 217
Gemeenschappelijke optie € 370
Medeopterende minderjarige€ 24

Een gemeenschappelijk verzoek betreft: 2 meerderjarigen die tegelijkertijd een verzoek indienen.

Wat u verder nog moet weten

 • Om voor optie in aanmerking te komen moet u in alle gevallen in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. U kunt van deze procedure gebruikmaken als u aan de voorwaarden van de INDexterne-link-icoon voldoet.
 • De IND is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17:00 uur.
  Bel (088) 043 04 30 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31 88 043 04 30.
 • Sinds 1 april 2003 wordt bekeken of er van de vreemdeling van zestien jaar en ouder openbare orde problemen bekend zijn (artikel 6, lid 4 RWN), die de verkrijging van het Nederlanderschap in de weg staan. Voor optieverklaringen die op of na 1 februari 2009 zijn afgelegd geldt dat een optant ook niet meer polygaam gehuwd mag zijn. Anders is er ook sprake van strijd met de (civielrechtelijke) openbare orde.
 • De optant is verplicht om zich bereid te verklaren om de verklaring van verbondenheid af te leggen op de ceremonie.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.