Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Wanneer u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit (het Nederlanderschap) wilt aannemen, dan dient u hiervoor een verzoek in bij de gemeente waar u woont.
Voor een eerste informatief gesprek maakt u online een afspraak voor informatie over naturalisatie. Pas als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u het verzoek tot naturalisatie indienen.

Wat heeft u nodig

 • Uw huidige buitenlandse paspoort;

 • uw verblijfsdocument;

 • bewijs van inburgering (diploma);

 • een gelegaliseerde geboorteakte.

Wat u moet weten

 • Om naturalisatie aan te vragen neemt u contact op met de consulente burgerzaken van de Afdeling Dienstverlening & Bedrijfsvoering.
 • Als u de Nederlandse nationaliteit verkrijgt, dan kan dit consequenties hebben voor uw oorspronkelijke nationaliteit. In sommige gevallen moet u hiervan verplicht afstand doen. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen of gevolgen hebben voor uw erfrecht.
 • De officiële beslissing wordt door de Koning genomen. Hij laat zich hierbij adviseren door de burgemeester van de gemeente waar het verzoek is ingediend. U bent Nederlander na het afleggen van de verklaring van verbondenheid en de uitreiking van het Koninklijk Besluit. De burgemeester reikt het Koninklijk Besluit tijdens de naturalisatieceremonie uit.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OmschrijvingTarief
Naturalisatie: enkelvoudig standaard€ 1.023
Naturalisatie: enkelvoudig verlaagd € 760
Naturalisatie: gemeenschappelijk standaard€ 1.305
Naturalisatie: gemeenschappelijk verlaagd€ 1.044
Meenaturaliserende minderjarige kinderen€ 151

Voor staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel geldt bij naturalisatie een gereduceerd tarief.

Wat u verder moet weten

 • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) biedt uitgebreide informatie wanneer u overweegt om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Voor actuele informatie over de procedure en de voorwaarden, adviseren wij u te kijken bij de INDexterne-link-icoon.
 • De IND is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17:00 uur. Bel (088) 043 04 30. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31 88 043 04 30.
 • Uiteraard kunt u voor al uw vragen ook contact opnemen met de consulente burgerzaken. De consulente van burgerzaken verstrekt u zonodig schriftelijk informatie over de voorwaarden waaraan u voldoet of nog moet voldoen.
 • U kunt een verzoek tot naturalisatie indienen als u aan alle voorwaarden voldoet.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.