default iconOpslag van chemicaliën - Viltelco Leather / HPT

Vitelco Leather en HPT,  Totaal = aangevraagde hoeveelheden

Totalen op basis van ADR Vitelco HPT Totaal (ton)
2 13.0   13.0
3 19.9 0.1 20.0
5.1 3.0 2.0 5.0
6.1 7.0   7.0
8 123.7 2.8 126.5
9 78.1   78.1

* Hoeveelheden van producten met meerdere ADR-kenmerken zijn meermaals opgenomen.

Totalen o.b.v. BRZO categorie H-Zin(nen) Vitelco HPT Vergunningaanvraag (ton)
H1 300; 310; 330 1,05   1,05
H2 300; 310; 330; 331 39,48   39,48
H3 370      
P1a 200;201; 202; 203; 205      
P1b 204      
P2 220; 221 1,00   1,00
P3a 222; 223; (220; 221; 224)      
P3b 222; 223      
P4 270 0,20   0,20
P5a 224; 225; 226      
P5b 225; 226      
P5c 225; 226 19,90 0,10 20,00
P6a 240; 241      
P6b 242      
P7 250      
P8 271; 272   1,00 1,00
E1 400; 410 67,64 1,30 68,94
E2 411 62,01   62,01
01 014      
02 260      
03 029      

BRZO drempels

Drempel (ton) Sommatie m.b.t (ton)
5 Gezondheidsgevaren 0,9996
50    
50    
10    
50    
10    
150    
5000    
50    
10 Fysische gevaren 0,1280
50    
5000    
10    
50    
50    
50    
100 Milieugevaren 0,9994
200    
100    
100    
50    

 

Totalen op basis van opslag Opslag Vitelco HPT Totaal (kg)
Opslag Nathuis / HPT MZA 539.054 6.000 545.054
Opslag Brandgevaarlijk MZB 19.900 100 20.000
Opslag Ververij MZC 14.813   14.813
Opslag Finish MZD 100.215   100.215
Opslag Expeditie MZE 75.370   75.370
Opslag Container OC 2.940   2.940
Tankenpark 1 TP1 32.365   32.365
Tankenpark 2 TP2 69.250   69.250
Tankenpark 3 TP3 11.600   11.600
Tankenpark 4 TP4 7.000   7.000
Gasopslag TD GO1 500   500
Gasopslag heftrucks GO2 900   900
Totaal   873.907 6.100 880.007

Werkwijze borging BRZO-grenzen

Inkoop en gebruik van chemicaliën worden opgeboekt en afgeboekt in de voorraadbeheermodule van het ERP systeem Logistics. Zo is de voorraadstatus altijd actueel en kunnen hoeveelheden eenvoudig worden opgevraagd. De BRZO-grenzen kunnen niet in Logistics worden opgenomen. Daarvoor wordt een chemicaliënoverzicht in Excel bijgehouden, waarin gegevens over de classificatie van gevaren, als GHS- en ADR-kenmerk, H-zinnen en BRZO categorie, worden bijgehouden. Dit overzicht wordt geactualiseerd bij wijzigingen van producten en bij ontvangst van nieuwe veiligheidsinformatiebladen. De actuele voorraadhoeveelheden, vermeerderd met de orderhoeveelheden, kunnen vanuit Logistics via een geautomatiseerde koppeling worden geëxporteerd naar het Exceloverzicht. Totalen op basis van ADR, opslagruimte, BRZO categorie worden hierdoor bijgewerkt, hetgeen toetsing mogelijk maakt. In geval van overschrijding van de BRZO grenzen (inclusief de sommatie) verandert het betreffende groene vinkje in een rood kruis. Drie keer per week wordt met Logistics een inkoopadvies voor de chemicaliën gegenereerd. Hiermee worden met behulp van het systeem bestellingen bij de diverse leveranciers geplaatst. Daarna wordt de BRZO-toetsing uitgevoerd. Mocht er sprake zijn van overschrijding, dan kunnen bestelhoeveelheden nog eenvoudig worden aangepast.

Opslag nathuis / HPT naar ADR* MZA Vitelco HPT Totaal (kg)
2      
3      
5.1 2.800 2.000 4.800
6.1 6.950   6.950
8 81.190 2.800 83.990
9 71.075   71.075

* Hoeveelheden van producten met meerdere ADR-kenmerken zijn meermaals opgenomen.

Opslag brandgevaarlijk naar ADR* MZB Vitelco HPT Totaal (kg)
2      
3 19.900 100 20.000
5.1      
6.1      
8      
9      

* Hoeveelheden van producten met meerdere ADR-kenmerken zijn meermaals opgenomen.

Opslag Tankenparken naar ADR TP1, TP2, TP3, TP4 Vitelco / HPT (kg)
2 11.600
3  
5.1  
6.1  
8 42.490
9 7.000

*Hoeveelheden van producten met meerdere ADR-kenmerken zijn meermaals opgenomen.

Opslag Gasopslagen naar ADR G01, G02 Vitelco / HPT (kg)
2 1.400
3  
5.1 200
6.1  
8  
9  

9 * Hoeveelheden van producten met meerdere ADR-kenmerken zijn meermaals opgenomen.

Adviesbureau Brekelmans B.V.