Openbare inschrijving realisatie natuurdoelen Lievelderbeek

05 juni 2024
Nieuws

De Besselinkschans.

In het gebied rondom de Lievelderbeek bij Lievelde werken Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland aan een klimaatrobuust watersysteem. Het gaat om het hydrologisch herstel en de herinrichting van de natuurwateren van het brongebied van de Lievelderbeek. Binnen dit gebied ligt ook de Besselinkschans. Als gemeente willen we hier de cultuurhistorische waarden herstellen. Ook willen we het evenemententerrein optimaliseren. Waterschap en gemeente hebben afgesproken dat onze doelen in dit gebied te combineren.

Agrarische grond nodig voor realisatie van doelen

Om genoemde doelen te kunnen realiseren, hebben we wel extra agrarische grond nodig. Daarnaast moeten we zorgen voor natuurcompensatie in het brongebied van de Lievelderbeek. Bent u eigenaar van een of meerdere agrarisch percelen in het brongebied van de Lievelderbeek? En wilt u die beschikbaar stellen voor de hierboven genoemde doelen? Dan kunt u uw interesse kenbaar maken. 

Agrarisch perceel Boschlaan in ruil voor grond Lievelde 

In ruil voor de agrarische grond nabij Lievelde stellen wij als gemeente een perceel agrarische grond aan de Boschlaan in Lichtenvoorde beschikbaar. Het gaat om het perceel kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie N, nummer 1870, 4.69.95 hectare groot. 

Openbare inschrijving

Geïnteresseerde eigenaren van agrarische percelen in het brongebied van de Lievelderbeek nodigen wij uit om hun interesse kenbaar te maken. Dat kan via een openbare inschrijving. Wilt u meer weten over deze openbare inschrijving? Stuur dan een e-mail naar gemeente@oostgelre.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook de brochure, met onder meer de exacte locatie aanduiding, aanvragen.