Ontwikkeling omgeving gemeentehuis

Eerste stap: opstellen visie voor het gebied 

De herontwikkeling van de omgeving van het gemeentehuis Lichtenvoorde staat in het College-uitvoeringsprogramma 2023-2026. Dit gebied verandert door diverse ruimtelijke ontwikkelingen en dat vraagt om een visie op de vrijkomende locaties en de inrichting van de openbare ruimte.

De ambities van het deelproject omgeving gemeentehuis stonden al in het programma Geef Lichtenvoorde Kleur (GLK) uit 2017:  

  • Het vernieuwde gemeentehuis kan samen met de omliggende functies een mooie entree vormen aan deze zijde van het centrum.
  • Een invulling van de karakteristieke voormalige school naast het gemeentehuis is wenselijk.
  • In de directe omgeving staan diverse panden leeg (voormalige Jorisschool, voormalig TPG-gebouw en voormalige Rabobank).
  • Er liggen kansen om de openbare ruimte integraal te verbeteren.  

Inmiddels is de voormalige Rabobank gesloopt en ingericht als tijdelijk parkeerterrein. 

In de visie onderzoeken we de mogelijkheden voor het opnieuw inrichten van het gebied en op de vrijkomende locaties rondom het gemeentehuis in Lichtenvoorde. 

Betrekken van omwonenden en belanghebbenden 

In de verschillende fasen van de ontwikkeling van dit gebied betrekken we omwonenden en belanghebbenden. Hieronder leest u over de inloopbijeenkomsten op 28 november 2023 en 28 maart 2024.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelen en uitnodigingen voor (inloop)bijeenkomsten voor dit project? Schrijf u hieronder dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Inloop 28 maart 2024

Bij deze bijeenkomst presenteerden we de 2 overgebleven voorkeursmodellen na de 5 onderzoeksmodellen. Zo’n 35 mensen hebben de modellen bekeken en een toelichting gekregen van projectmedewerkers. Kijk voor de voorkeursmodellen, het plangebied en het proces, hieronder bij 'Meer informatie'. 

Uitleg 2 modellen

Model 1 laat aan de overzijde van het gemeentehuis (voormalige Rabobank-locatie) een kleinschalig appartementencomplex zien met een aantal parkeerplaatsen voor de bewoners. Model 2 toont op die plek twee nieuwe vrijstaande woningen met parkeren op eigen terrein. In beide modellen is een parkeerkoffer bedacht met 35-40 openbare parkeerplekken.

Aan de zijde van het gemeentehuis is de visie in beide modellen gelijk. Beide modellen tonen aan de achterkant van het gemeentehuis ongeveer 45-55 parkeerplaatsen.
Het gebouw van het oude postkantoor blijft bestaan en wordt in oude staat hersteld waar dat mogelijk is. Er is voorlopig een woonfunctie aan toegekend. Of dit ook echt woningen worden, en of het dan koop of huur is, is nog niet duidelijk. 

Het voormalige schoolgebouw blijft behouden en wordt waar mogelijk in oude staat hersteld. De bedoeling is om hier maatschappelijke functies in te huisvesten. Of hier een andere gebruiker voor wordt gezocht of dat de gemeente het gebouw blijft gebruiken, is nog niet duidelijk. 

Genodigden

Voor deze bijeenkomst hebben we omwonenden en belangstellenden uit de buurt en uit het centrum van Lichtenvoorde uitgenodigd. Ook gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd. In totaal zo’n 90 mensen. De bijeenkomst is ook bekendgemaakt in de projectgroep Geef Lichtenvoorde Kleur.

Inloop 28 november 2023 

Tijdens deze inloopbijeenkomst waren de verschillende studiemodellen te zien die zijn gemaakt door het stedenbouwkundig adviesbureau. Er waren modellen met vrijstaande woningen, appartementen voor jongeren en ouderen, zorgappartementen en met meer en minder parkeergelegenheid. Aanwezigen konden reageren op de modellen. Deze reacties nemen we mee bij de verdere uitwerking van de modellen. Van de 5 modellen blijven er naar verwachting 2 of 3 over.

Genodigden

Deze bijeenkomst organiseerden we voor omwonenden en belanghebbenden in de buurt en het centrum. We hebben 40 huishoudens uitgenodigd. De bijeenkomst is ook bekendgemaakt in de projectgroep Geef Lichtenvoorde Kleur.