default iconOndersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

Ik wil een afspraak maken

De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf. 

Kiezers die zonder afspraak een ondersteuningsverklaring komen afleggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in Lichtenvoorde, worden daartoe in de gelegenheid gesteld.

Om mee te kunnen doen aan de verkiezing voor de leden van provinciale staten Gelderland kieskring Arnhem en het Waterschap Rijn en IJssel, moeten politieke partijen die hier nog niet in vertegenwoordigd zijn, ondersteuningsverklaringen inleveren. Deze verklaringen moeten worden afgelegd door kiesgerechtigden, op het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Dit kan van 16 januari tot en met 30 januari 2023. 

Nadat de verklaring is ondertekend en van een stempel is voorzien wordt deze aan de kiezer meegegeven. Zie ook de informatie op de website van Kiesraad.