Nieuws

Van

Tot en met

Woonvisie kleine kernen positief ontvangen

De dorpsbelangenorganisaties hebben samen met de gemeente een Woonvisie kleine kernen opgesteld en gepresenteerd. Na een goedbezochte informatiebijeenkomst is de visie ter inzage gelegd. Wethouder Porskamp is blij met de respons: “De reacties op de visie zijn overwegend positief. Dat laat zien dat er draagvlak voor is. Wel zijn er kritische kanttekeningen bij bepaalde locaties. Daar moeten we goed naar kijken. Alle reacties worden nu uitgewerkt en gebruikt om de visie aan te scherpen. Die lichten we op donderdag 26 september toe tijdens een inloop in het gemeentehuis.”

Wederopbouw in Oost Gelre - 14 september 2019

Veel gebouwen uit de wederopbouw worden vaak gezien als ‘lelijk’ en onder de maat. Tussen 1940 en 1965 moest vaak goedkoop gebouwd worden. In de loop der tijd zijn veel van die gebouwen gesloopt. De laatste jaren staat de wederopbouw steeds meer in de belangstelling. Men begint langzaam meer oog te krijgen voor de eigenheid, de schoonheid en het cultuurhistorische belang. Toch dreigt sloop nog steeds en verdwijnen steeds meer tastbare herinneringen aan onze (bouw)geschiedenis in Oost Gelre.

Provincie geeft subsidie voor verbouwen voormalige Welkoop Zieuwent

De provincie heeft vorige week besloten 414.000 euro beschikbaar te stellen voor het verbouwen van de voormalige Welkoop in Zieuwent naar woningen. Wethouder Marieke Frank is blij met deze toezegging. “Het plan voor het verbouwen van het leegstaande gebouw komt voort uit een burgerinitiatief van Zieuwents Belang en wordt uitgevoerd door een groep investeerders onder de naam Bondgenoten. Het initiatief is in samenwerking met de gemeente tot stand gekomen. 

‘Corso door de jaren heen’ te bezichtigen in gemeentehuis

Deze week is de reizende tentoonstelling ‘Corso door de jaren heen’ te zien in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Ter gelegenheid van 90 jaar Bloemencorso Lichtenvoorde wordt in 10 borden een steeds kleurrijker beeld van het corso geschetst. Van de 10 borden zijn er 9 gewijd aan een decennium. Het tiende bord is een overzichtsbord met enkele ingezonden foto’s van corsoliefhebbers. 

Informatieavond asbestdaken 17 september

Het wetsvoorstel voor het asbestdakenverbod is (vooralsnog) niet aangenomen door de eerste kamer. De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Water heeft aangegeven dit najaar met een vervolgplan te komen. In ieder geval zijn partijen het er over eens dat gelet op de volksgezondheid een versnelling van de asbestsanering wenselijk is.

De scholen zijn weer begonnen

Misschien heeft u de vlaggen al zien hangen. In onze regio zijn de scholen deze week weer begonnen. Veilig Verkeer Nederland vraagt met de landelijke campagne aan automobilisten aandacht voor scholieren die aan het verkeer deelnemen. Na de zomervakantie vallen er bijna twee keer zoveel verkeerslachtoffers dan in de rest van het jaar. De meeste ongelukken zijn aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren.

De electrocar is er ook voor u!

Het is inmiddels een niet meer weg te denken karretje binnen de gemeente Oost Gelre: de electrocar. Er rijden 2 electrocars in onze gemeente. Het beheer ervan ligt bij Careaz en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

Nachtelijke afsluiting N18 Varsseveld en Groenlo

Van 23 t/m 26 september vinden er asfaltwerkzaamheden plaats op de N18 tussen Varsseveld en Groenlo. Doordat er rijstrook-breed geasfalteerd wordt, kan er geen verkeer langs de afzetting. Hierdoor kan er tijdelijk hinder ontstaan. Wel zijn alle kruisingen van de N18 beschikbaar. De werkzaamheden vinden in de avond en nacht plaats om de hinder te beperken.

Open Monumentendag en Nationale Orgeldag

Op 14 september openen verschillende monumenten in Oost Gelre hun deuren voor publiek tijdens de Open Monumentendag. Dit weekend verbindt mensen met monumenten. Het laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking zijn. Op dezelfde dag vindt ook de Nationale Orgeldag plaats.