Nieuw beleid voor (pré-)mantelzorgwoningen

20 maart 2024
Nieuws

Mantelzorgwoning. Foto: MantelzorgNL.

Het college van B&W heeft nieuw beleid vastgesteld waarmee initiatieven voor (pré-)mantelzorgwoningen mogelijk zijn. Het beleidexterne-link-icoon geldt voor de komende 2 jaar en we evalueren dit beleid voor het einde van die periode. Het beleid sluit aan bij de behoefte om meer mogelijk te maken op het gebied van mantelzorgwoningen.  

Mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen 

Soms is er nog geen mantelzorg nodig, maar willen mensen zich al wel vast hierop voorbereiden. Het nieuwe beleid externe-link-icoonbiedt mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen. Zo kunnen mensen alvast dichtbij naasten, voor wie zij later willen gaan zorgen, gaan wonen. Pré-mantelzorgwoningen zijn levensloopbestendige woningen met een tijdelijke woonbestemming. 

Voordelen van het nieuwe beleid 

Wethouder Jos Hoenderboom: “Door het vaststellen van dit beleid kunnen ouderen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een mantelzorgwoning op het erf. De kinderen (en eventuele kleinkinderen) kunnen verhuizen naar de hoofdwoning. Ook zorgt het ervoor dat mensen mantelzorgtaken dichtbij huis kunnen uitvoeren. Zo kunnen we overbelasting van de mantelzorger voorkomen.” 

Meer informatie 

In de beleidsregels staan voorwaarden. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via bouwen@oostgelre.nl.  

Mantelzorgondersteuning via het Sociaal Team 

Heeft u vragen over mantelzorg? Dan kunt u voor informatie en advies altijd terecht bij de mantelzorgconsulent van het Sociaal Team. Neem voor meer informatie contact op via sociaalteam@oostgelre.nl of (0544) 39 36 16.  

Themabijeenkomst mantelzorg en wonen

Op dinsdag 9 april organiseren we een bijeenkomst over mantelzorg en wonen in Lievelde. U kunt hier gratis naartoe. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om mantelzorg en wonen op een goede manier te regelen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de woning van iemand met een zorgvraag, zodat deze beter past bij de situatie. Soms is hiervoor subsidie beschikbaar. Ook zijn er mogelijkheden om dichter bij elkaar in de buurt te gaan wonen. Bijvoorbeeld door een (pré-)mantelzorgwoning of woningsplitsing. Op deze avond vertellen we u over de mogelijkheden. 

  • Wanneer: dinsdag 9 april
  • Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
  • Locatie: Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde

Meld u aan vóór 5 april 

Dat kan via (0544) 39 35 35 of mantelzorg@oostgelre.nl. Vermeld met hoeveel personen u komt. 

Is vervoer naar een probleem?

Laat dit aan ons weten. We zoeken dan een passende oplossing.