Mobiliteitsupdates 2021

Onderaan deze pagina vindt u de mobiliteitsupdates voor Groenlo en Lichtenvoorde

De mobiliteitsupdates geven een update over het verkeer in Groenlo en Lichtenvoorde

Veranderingen in de openbare ruimte of aan wegen hebben invloed op het verkeer. Denk hierbij aan de aanpassing van de N18. Of het samenvoegen van bijvoorbeeld basisscholen. In de mobiliteitsupdates wordt het effect van zulke veranderingen op het verkeer beschreven.

De mobiliteitsupdates zijn geen vervanging van het Integraal Verkeersprogramma 2014-2024

In 2024 wordt het gehele verkeersprogramma voor de gemeente Oost Gelre vernieuwd. Deze mobiliteitsupdates zijn dus een aanvulling op het huidige verkeersprogramma.

Heeft u vragen of opmerkingen over de mobiliteitsupdates dan kunt u deze insturen

Een veranderende verkeerssituatie kan vragen met zich mee brengen. Voor elk project dat wordt uitgevoerd wordt is er de mogelijkheid voor inspraak. Maar als u nu al vragen heeft na het lezen van de mobiliteitsupdates, dan kunt u deze vragen stellen. Ook als u aandachtspunten of opmerkingen heeft kunt u deze opsturen. U kunt dit doen door een mail te sturen aan: mobiliteitsupdates2021@oostgelre.nl.

Ook voor de uitvoering van elk project mogelijkheid inspraak

Een veranderende verkeerssituatie kan veel impact hebben voor bewoners, ondernemers of bijvoorbeeld verenigingen. Voor elk project dat we de komende jaren willen uitvoeren, gaan we daarover tijdig in gesprek met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden,

Documenten:

Mobiliteitsupdate Groenlo (pdf)
Memo parkeren Groenlo (pdf)
Mobiliteitsupdate Lichtenvoorde (pdf)
Memo parkeren Lichtenvoorde (pdf)
Integraal verkeersprogramma 2014-2024