Mobiliteitsupdates

De mobiliteitsupdates geven een update over het verkeer in Groenlo en Lichtenvoorde

Veranderingen in de openbare ruimte of aan wegen hebben invloed op het verkeer. Denk hierbij aan de aanpassing van de N18. Of het samenvoegen van bijvoorbeeld basisscholen. In de mobiliteitsupdates wordt het effect van zulke veranderingen op het verkeer beschreven.

De mobiliteitsupdates zijn geen vervanging van het Integraal Verkeersprogramma 2014-2024

In 2024 wordt het gehele verkeersprogramma voor de gemeente Oost Gelre vernieuwd. Deze mobiliteitsupdates zijn dus een aanvulling op het huidige verkeersprogramma.

Ook voor de uitvoering van elk project inspraakmogelijkheid

Een veranderende verkeerssituatie kan veel impact hebben voor bewoners, ondernemers of bijvoorbeeld verenigingen. Voor elk project dat we de komende jaren willen uitvoeren, gaan we daarover tijdig in gesprek met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

De mobiliteitsupdate 2021 is mede tot stand gekomen door reacties van inwoners en andere belanghebbenden. De gemeenteraad heeft deze in november 2021 vastgesteld.