Melding klein kansspel / bingo

Als uw vereniging een klein kansspel wil organiseren heeft u geen vergunning nodig, maar moet u het wel tenminste 14 dagen van tevoren melden. Kansspelen zijn bijvoorbeeld het vogelpiekspel, rad van avontuur of een openbare bingo.

Wat u moet weten

  • De waarde van prijzen mag niet hoger zijn dan € 400,-- per spelronde. Ook mag de waarde samen niet meer bedragen dan € 1.550,-- per bijeenkomst.
  • De leden van de vereniging mogen geen persoonlijk voordeel uit het spel halen. 
  • Een klein kansspel kan alleen worden georganiseerd door een vereniging die minstens 3 jaar bestaat en die volgens haar statuten een duidelijk doel heeft. Dat doel mag niet het organiseren van kleine kansspelen zijn. 
  • Bij het meldingsformulier moet u een kopie van de statuten van de vereniging meesturen. 
  • U kunt ook een meldingsformulier in pdf invullen en opsturen:

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.