Melden van discriminatie

Discriminatie betekent dat mensen onterecht een verschillende behandeling krijgen. Bijvoorbeeld vanwege geloof, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur of het hebben van een beperking. Voelt u zich door iemand gediscrimineerd? Spreek diegene erop aan. Ga voor hulp en advies naar een antidiscriminatiebureau. U kunt ook aangifte doen bij de politie.

Discriminatie melden bij het antidiscriminatiebureau

U kunt discriminatie melden bij de website Discriminatieexterne-link-icoon. Melden heeft altijd zin. U krijgt van Discriminatieexterne-link-icoon hulp en advies bij het oplossen van het probleem. Maar ook als u niet direct hulp nodig heeft, is melden zinvol. Elke melding biedt waardevolle informatie. Met uw melding helpt u ook voorkomen dat het anderen overkomt. U kunt ook bellen met de landelijke meldlijn: 0800 – 0880.