Melden milieuoverlast

Hebt u een milieuklacht over bedrijven? Zoals geluid-, geur- of stofoverlast? Dan kunt u dit melden via onderstaande link.

Belangrijk: sinds 1 januari 2024 is het samenwerkingsverband S@men opgeheven. U doet vanaf nu uw melding bij Milieuklacht Gelderland.