Meer Veilig N18 Oost Gelre

Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente voeren samen het project Meer Veilig N18 uit in Oost Gelre. Een aantal maatregelen moet de doorstroming en veiligheid van de N18 verbeteren. Eén van de maatregelen is de afsluiting van de kruising N18 – Zieuwentseweg. Er ligt nu een voorlopig ontwerp. Dit dient als basis voor de aanpassing van het bestemmingsplan.

We kennen inmiddels de aanpassingen aan de N18 van Groenlo naar Enschede. En de andere kant op de aanpassingen vanaf Lichtenvoorde Zuid richting Doetinchem. Deze maatregelen waren onderdeel van het tracébesluit N18. Maar de kruisingen en oversteken tussen Groenlo en Lichtenvoorde vallen onder een ander project: Meer Veilig N18 Oost Gelre. Het project omvat aanpassingen bij de Zieuwentse kruising en de kruising bij de Richterslaan. Maar ook aanpassingen op het traject Lievelde-Groenlo.

Het traject Zieuwentseweg – Richterslaan valt onder het project Meerveilig 3 N18, waarbij Rijkswaterstaat samenwerkt met de Provincie Gelderland en de gemeente Oost Gelre. Op 5 juli 2016 is er een inloopbijeenkomst voor betrokkenen geweest. Tijdens de inloopavond werd de voorkeursvariant voor de Zieuwentse kruising gepresenteerd. Die voorkeursvariant hield in de afsluiting van de Zieuwentse kruising voor het verkeer vanuit Zieuwent/Lichtenvoorde, met een tunnel voor (brom)fietsers/voetgangers. De reacties die daarop zijn ontvangen zijn onderdeel van een onderzoek dat door het bureau Goudappel Coffeng wordt uitgevoerd. Het betreft een verkeersonderzoek naar de maatregelen en de mogelijke effecten  op het kruispunt Zieuwentseweg/Richterslaan. Over de voortgang communiceren we middels nieuwsbrieven. Kijk daarvoor onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via de Rijkswaterstaat-informatielijn 0800 – 8002. Als u uw vraag schriftelijk wilt stellen dan kan dat via communicatie@oostgelre.nl. U wordt dan teruggebeld door de projectgroep of krijgt via e-mail antwoord.

Net als de afsluiting van de Zieuwentse kruising valt ook het traject Lievelde-Groenlo onder het project Meer Veilig N18 Oost Gelre. Het zijn wel twee aparte projecten, ze zijn in de uitvoering niet afhankelijk van elkaar.

Het traject Lievelde betreft de afsluiting van de oversteken, waaronder de kruising Grolse Dijk-N18. Het plan is om een viaduct ter hoogte van de Zwolseweg aan te leggen om een verbinding over de N18 heen in stand te houden.

Financiering

Een belangrijk onderdeel van het traject Lievelde is de financiering van de voorgestelde maatregelen. De gesprekken daarover tussen Rijkswaterstaat, provincie en gemeente hebben de nodige tijd gevergd. Gelukkig kunnen we nu melden dat de financiering rond is.

Gesprek met omgeving

Begin 2018 zijn er bijeenkomsten geweest met omwonenden en belangenorganisaties. Ook is er een algemene informatiebijeenkomst geweest (maart 2018). Omdat de financiering nog niet rond was, is ook de uitvoering en communicatie in de wachtkamer gezet. De uitvoering en ook de communicatie worden nu weer opgepakt. Het uitdrukkelijke streven is om het traject Lievelde in 2021 uit te voeren.

Hier vindt u documenten die relevant zijn voor de werkzaamheden aan de N18 in Oost Gelre.

Zieuwentse kruising

Met ingang van vrijdag 19 februari 2021 liggen het Ontwerpbestemmingsplan en de overige Ontwerpbesluiten ter inzage tot en met 1 april a.s. Voor meer informatie zie: bekendmakingen week 7 2021 (tabblad Ruimtelijke ontwikkeling).
Hieronder staan de stukken die ter inzage liggen. In de nieuwsbrief van 16 februari 2021 (zie ook tabblad Nieuwsbrieven) leest u meer informatie.

Ontwerpbestemmingsplan
Het Ontwerpbestemmingsplan is een omvangrijk document. Het is niet geschikt om als PDF op deze pagina te plaatsen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien via deze link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1586.BPBUI2016-OW01.

Overige ontwerpbesluiten:

Traject Lievelde

Algemeen N18

 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u zich voor de gemeentelijke nieuwsbrief aanmelden, dan kan dat via een mail naar  communicatie@oostgelre.nl. Graag daarbij aangeven dat het om de ‘nieuwsbrief N18’ gaat.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief N18 - 16 februari 2021 (pdf)

Nieuwsbrief N18 - 23 november 2020 (pdf)

Nieuwsbrief N18 - 17 februari 2020 (pdf)

Nieuwsbrief N18 - 9 december 2019 (pdf)

Nieuwsbrief N18 - 24 oktober 2019 (pdf)