traffic iconMeer Veilig N18 traject Lievelde-Groenlo

Het traject Lievelde-Groenlo betreft de afsluiting van een aantal blinde oversteken op de N18 en het afsluiten van de kruising Grolsedijk met de N18. Door het vervallen van de oversteken, zal een alternatieve verbinding gezocht moeten worden om de overzijde van de N18 te kunnen bereiken. Er zijn verschillende mogelijkheden bekeken en afgewogen. Dit hebben we in een nauwe samenwerking met de buurt / omwonenden / belanghebbenden gedaan. We hebben daarvoor een jaar samengewerkt met een klankbordgroep. De klankbordgroep is tot een gewogen advies gekomen om een viaduct te bouwen op de N18 ter hoogte van de Zwolseweg. Het proces om dit uiteindelijk te kunnen doen is in januari 2023 gestart. In de nieuwsbrieven leest u alles over het hele proces met klankbordgroep en hoe nu verder.

Meer informatie?

Vragen en opmerkingen kunt u via e-mail sturen aan N18@oostgelre.nl

Voorbereiding van de Klankbordgroep

Er zijn 47 belanghebbenden voor de klankbordgroep. Op 27 oktober zijn 5 belanghebbenden / omwonenden samen met mensen van Rijkswaterstaat en gemeente Oost Gelre bij elkaar geweest om een werkwijze m.b.t. de klankbordgroep(en) op te zetten.

Deze documenten geven inzicht in het gezamenlijk startpunt van de klankbordgroep:

Meer Veilig N18

Er zijn twee projecten aan de N18 in onze gemeente die ongeveer gelijktijdig worden uitgevoerd:

  • het afsluiten van de kruising N18 – Zieuwentseweg;
  • het sluiten van blinde oversteken en een afslag op het traject Lievelde-Groenlo.

Het zijn twee aparte projecten, ze zijn in de uitvoering niet afhankelijk van elkaar.