Meer Veilig N18 traject Lievelde-Groenlo

Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente voeren samen het project Meer Veilig N18 uit in Oost Gelre. Hierdoor verbetert de doorstroming en veiligheid van de N18.

Het traject Lievelde-Groenlo betreft de afsluiting van een aantal blinde oversteken op de N18 en het afsluiten van de kruising Grolsedijk met de N18. Door het vervallen van de oversteken, zal een alternatieve verbinding gezocht moeten worden om de overzijde van de N18 te kunnen bereiken. Er zijn verschillende mogelijkheden bekeken en afgewogen. Dit hebben we in een nauwe samenwerking met de buurt / omwonenden / belanghebbenden gedaan. We hebben daarvoor een jaar samengewerkt met een klankbordgroep. De klankbordgroep is tot een gewogen advies gekomen om een viaduct te bouwen op de N18 ter hoogte van de Zwolseweg.

Het proces om dit uiteindelijk te kunnen doen is in januari 2023 gestart. In de nieuwsbrieven leest u alles over het hele proces met klankbordgroep en hoe nu verder.

Meer informatie?

Heeft u vragen of suggesties, stuurt u dan een e-mail naar n18@oostgelre.nl.