Het gemeentehuis in Lichtenvoorde

default iconInformatie opvragen in het kader van de Wet open overheid

In de Wet open overheid (Woo) staat dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover actief via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website. Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar en goed vindbaar is.

Waar kunt u informatie vinden?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook per e-mail ontvangen.
  • Officiële publicaties van het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling vindt u op officielebekendmakingen.nl. Ook vindt u hier alle publicaties van het parlement.
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen.
  • In ons Raadsinformatiesysteem vindt u vergaderstukken van raads- en commissievergaderingen, kunt u audioverslagen terugluisteren en live meekijken met openbare vergaderingen;
  • Op gemeentelijke website vindt u ook belangrijke informatie.

Meer informatie

Wij helpen u graag. Neemt u contact op met onze contactpersoon Woo: Jochem Meulenbeek, via e-mail: gemeente@oostgelre.nl of via het centrale telefoonnummer: (0544) 39 35 35.

U kunt een Woo-verzoek indienen via gemeente@oostgelre.nl of per post versturen naar ons postadres: postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Vermeld duidelijk dat het om een Woo-verzoek gaat.