Het gemeentehuis in Lichtenvoorde

Informatie opvragen in het kader van de Wet open overheid

In de Wet open overheid (Woo) staat dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover actief via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website. Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar en goed vindbaar is.

Waar kunt u informatie vinden?

Meer informatie

Wij helpen u graag. Neemt u contact op met onze contactpersoon Woo: Jochem Meulenbeek, via e-mail: gemeente@oostgelre.nl of via het centrale telefoonnummer: (0544) 39 35 35.

U kunt een Woo-verzoek indienen via gemeente@oostgelre.nl of per post versturen naar ons postadres: postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Vermeld duidelijk dat het om een Woo-verzoek gaat.