Hulp voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

De Belastingdienst heeft bij veel ouders kinderopvangtoeslag onterecht teruggevraagd. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’. Is dit bij u gebeurd? Het Sociaal Team helpt u graag.  

Welke hulp en ondersteuning kunt u van het Sociaal Team krijgen? 

Wij kunnen u helpen of ondersteunen bij:  

  • Contact met de Belastingdienst 
  • Uw inkomsten en uitgaven in balans brengen 
  • Gezondheidsproblemen 
  • Psychosociale problemen 
  • Hulp aan uw gezin 
  • Een luisterend oor wanneer u over uw situatie wilt praten 
  • Mogelijkheden voor opleiding en werk 
  • Uitleg over de schuldenaanpak en kwijtscheldingsregeling
  • De aanpak van betalingsachterstanden

 Samen stellen we een plan van aanpak op waarin de afspraken staan om een nieuwe start mogelijk te maken. Wij helpen bij wat in uw situatie nodig is.  

Neem contact op met het Sociaal Team

Dat kan via telefoonnummer (0544) 39 36 16 (op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur) of via sociaalteam@oostgelre.nl

Kan ik geld of spullen krijgen via de SPUK-regeling? 

Veel ouders denken dat zij recht hebben op geld of spullen van de gemeente (ook wel bekend als de SPUK-regeling). Of dat gemeenten een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. We kijken naar uw persoonlijke situatie en wat u nodig heeft om een nieuwe start te maken.  

Contact met anderen die hetzelfde is overkomen 

Heeft u behoefte aan lotgenotencontact? Dan kunt u bellen naar de Lotgenotenlijn (030 – 44 20 000 van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 13.00 en tussen 17.00 en 21.00 uur). Zij zijn ook bereikbaar via contact@lotgenotencontact.info of de website: Lotgenotencontactexterne-link-icoon. Lotgenotencontact is een initiatief van van BOinKexterne-link-icoon en het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag.externe-link-icoon

Hulp voor ex-partners van gedupeerden 

Er is nu ook een Ex-toeslagpartnerregelingexterne-link-icoon om voor ex-toeslagpartners de fouten uit het verleden te vergoeden. De regeling bestaat uit: een geldbedrag, ondersteuning van uw gemeente, hulp bij uw schulden en hulp bij schade. U leest er alles over op de website van Belastingdienstexterne-link-icoon

Regeling voor nabestaanden 

Daarnaast komt er ook een regeling om de toeslagpartner of kinderen van gedupeerde overledenen te ondersteunen. En nabestaanden van kinderen van gedupeerde ouders. Brede ondersteuning van de gemeente is onderdeel van deze regeling. De regeling start waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2024. Meer informatie leest u op de website van UHTexterne-link-icoon