Gemeentelijke belastingen 2024

27 maart 2024
Nieuws

Deze week ontvangt u het aanslagbiljet gemeentebelastingen. Heeft u zich bij MijnOverheid aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag in uw digitale berichtenbox. Op het aanslagbiljet ziet u welke belastingen u moet betalen. Ook leest u wanneer u moet betalen. Heeft u een eigen woning of bijvoorbeeld een bedrijfspand? Dan leest u ook de vastgestelde WOZ-waarde.

Soorten gemeentelijke belastingen 

Op het aanslagbiljet staan de volgende belastingen: 

  • onroerendezaakbelasting (OZB) 
  • afvalstoffenheffing 
  • hondenbelasting (alleen voor hondenbezitters) 

Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde 

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning of ‘niet-woning’. Een ‘niet-woning’ is bijvoorbeeld een bedrijf, winkel, kantoor, of een stuk grond. We gaan uit van de waarde op 1 januari van het vorige jaar, dus van 2023. In het kader leest u meer over de WOZ-waarde. 

Is de WOZ-waarde volgens u te hoog? Neem contact met ons op 

Bel eerst naar (0544) 39 35 35. Of stuur een mail naar belastingen@oostgelre.nl. Vaak kunnen we u al meteen helpen. Wij willen net als u dat alles klopt. Bij vragen over de WOZ-waarde zijn onze taxateurs altijd bereid om bij u langs te komen en uitleg te geven. En is de waarde te hoog? Dan passen we dat aan.  

Wilt u toch bezwaar maken? Doe dat rechtstreeks via de gemeente  

U heeft hier geen bureau voor nodig. Zelf doen is eenvoudig, gratis, sneller en persoonlijker. En u hebt net zoveel kans op het verlagen van uw WOZ-waarde. Via bureaus duurt het langer. Zij verdienen veel geld aan de vergoeding die wij moeten betalen als het bezwaar wordt toegekend. Die vergoeding betalen wij aan u uit. Daarna moet u het bedrag zelf overmaken naar het bureau. Uiteindelijk betalen we deze kosten met z’n allen. Maakt u rechtstreeks bezwaar? Dan is het gratis. Bezwaar maken kan tot en met 8 mei 2024.

Bezwaar maken kan makkelijk en snel via www.oostgelre.nl/belastingen 

 Zelf bezwaar maken is eenvoudig. Ook als u bezwaar wilt maken tegen de aanslag zelf, bijvoorbeeld omdat u verhuisd bent. Of de genoemde bedragen kloppen volgens u niet. Let op: als u bezwaar maakt, moet u de aanslag op tijd betalen. Als we uw bezwaar toekennen, betalen wij terug wat u te veel heeft betaald. 

Heeft u nog vragen?