Functies collegeleden namens de gemeente Oost Gelre

Annette Bronsvoort

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
 • Lid van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de politie Noord- en Oost Gelderland
 • Lid van de Euregioraad (fractievoorzitter PvdA/SPD)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Euregio
 • Adviserend lid van het Dagelijks Bestuur van de Euregio
 • Lid van de Euregio-Commissie “MOZER- Maatschappelijke Ontwikkeling”
 • Lid van de Begeleidingsgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum)
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van DIMPACT (vereniging)
 • Voorzitter Stuurgroep van het Provinciale project Theseus; Het Theseus project is een samenwerkingsproject van het openbaar Ministerie, de politie, de omgevingsdiensten, gemeenten en provincie Gelderland. Hierbij worden de gemeenten in Gelderland ondersteund bij het voorkomen en aanpakken van ondermijning op bedrijventerreinen.

Marieke Frank

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Werkbaan Oost
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in haar rol als vennoot in de Gebiedsonderneming Laarberg C.V.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder in de Gebiedsonderneming Laarberg B.V.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als vice-voorzitter van de Thematafel Smart Werken en Innovatie Regio Achterhoek
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de rol van aandeelhouder van Alliander N.V.
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van ROVA N.V.

Jos Hoenderboom

 • Bestuurslid Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018
 • Lid van het Algemeen Bestuur van Werkbaan Oost
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Lid van het Algemeen bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van Werkbaan Oost
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de Thematafel De Gezondste Regio Regio Achterhoek
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van de NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Karel Bonsen

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
 • Lid van de Euregioraad
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Euregio
 • Lid van de bestuurscommissie van het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
 • Plaatsvervangend lid van de kascommissie Euregio
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van Alliander N.V.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van de NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van DIMPACT (vereniging)
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van het Nuval-platform (Nuon, Vitens en Alliander; vml. NOGA) 
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als voorzitter van de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt Regio Achterhoek
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid Regio Achterhoek
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de agenda- en adviescommissie Stichting Regionaal Media Centrum Oost Nederland
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de stuurgroep NUVAL (Nuon, Vitens, en Alliander; vml. NOGA)
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Werkbaan Oost
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek

Bart Porskamp

 • Lid van het Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek 
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek
 • Lid van de vertrouwenscomissie van ROVA N.V.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van ROVA N.V.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van AGEM U.A.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de Thematafel Wonen en Vastgoed Regio Achterhoek
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de Thematafel Circulaire economie en Energietransitie Regio Achterhoek
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van het Nuval-platform (Nuon, Vitens en Alliander; vml. NOGA) 
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van de Gebiedsonderneming Laarberg B.V.
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Werkbaan Oost
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van AGEM U.A
  • Bestuurslid Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. 
  • Bestuurlid AGEM Gemeentelijke Energie B.V.
 • Voorzitter stuurgroep Achterhoek Onderneemt Duurzaam