Functies collegeleden namens de gemeente Oost Gelre

Annette Bronsvoort

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
 • Lid van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de politie Noord- en Oost Gelderland
 • Lid van de Euregioraad (fractievoorzitter PvdA/SPD)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Euregio
 • Adviserend lid van het Dagelijks Bestuur van de Euregio
 • Lid van de Euregio-Commissie “MOZER- Maatschappelijke Ontwikkeling”
 • Lid van de Begeleidingsgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum)
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van DIMPACT (vereniging)

Marieke Frank

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Werkbaan Oost
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in haar rol als vennoot in de Gebiedsonderneming Laarberg C.V.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder in de Gebiedsonderneming Laarberg B.V.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als vice-voorzitter van de Thematafel Smart Werken en Innovatie Regio Achterhoek
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de rol van aandeelhouder van Alliander N.V.
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van ROVA N.V.

Jos Hoenderboom

 • Bestuurslid Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018
 • Lid van het Algemeen Bestuur van Werkbaan Oost
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Lid van het Algemeen bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van Werkbaan Oost
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de Thematafel De Gezondste Regio Regio Achterhoek
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van de NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Karel Bonsen

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
 • Lid van de Euregioraad
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Euregio
 • Lid van de bestuurscommissie van het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
 • Plaatsvervangend lid van de kascommissie Euregio
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van Alliander N.V.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van de NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van DIMPACT (vereniging)
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van het Nuval-platform (Nuon, Vitens en Alliander; vml. NOGA) 
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als voorzitter van de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt Regio Achterhoek
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid Regio Achterhoek
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de agenda- en adviescommissie Stichting Regionaal Media Centrum Oost Nederland
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de stuurgroep NUVAL (Nuon, Vitens, en Alliander; vml. NOGA)
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Werkbaan Oost
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek

Bart Porskamp

 • Lid van het Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek
 • Lid van de vertrouwenscomissie van ROVA N.V.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van ROVA N.V.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van AGEM U.A.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de Thematafel Wonen en Vastgoed Regio Achterhoek
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de Thematafel Circulaire economie en Energietransitie Regio Achterhoek
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van het Nuval-platform (Nuon, Vitens en Alliander; vml. NOGA) 
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente als aandeelhouder van de Gebiedsonderneming Laarberg B.V.
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Werkbaan Oost
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Bestuurslid Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. 
 • Voorzitter stuurgroep Achterhoek Onderneemt Duurzaam