Fout telling melden verkiezing Europees Parlement 2024

11 juni 2024
Nieuws

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. Hieronder leest u wanneer u een melding kunt doen en aan welke voorwaarden de melding moet voldoen.

Termijn meldingen

Meldingen kunt u tot maandag 17 juni, 11.00 uur indienen bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden melding

Meldingen dient u schriftelijk in bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Dat kan via de knop onderaan deze pagina. Meldingen kunnen niet telefonisch of via sociale media gedaan worden. Een melding over mogelijke (op)telfouten moet aan een aantal eisen voldoen om in behandeling genomen te worden door het centraal stembureau.

Het gaat om de volgende eisen:

  • Meldingen moeten voor maandag 17 juni 2024 11.00 uur in bezit zijn van het centraal stembureau.
  • Meldingen moeten gaan over eventuele fouten in het (op-) tellen van de stemmen in het proces-verbaal of het digitale bestand met uitkomsten van de gemeente. Dit zijn fouten die het gemeentelijk stembureau kan corrigeren. Over andere zaken kan bezwaar gemaakt worden tijdens de zitting van het betreffende (gemeentelijk) stembureau. Bijvoorbeeld over een stembureau dat te laat openging of waar onvoldoende stembiljetten waren.
  • Een melding moet onderbouwd en specifiek zijn. Alleen de mededeling dat er een fout is gemaakt, is niet voldoende. U moet aangeven waaruit de fout concreet bestaat, over welke gemeente en of welk stembureau het gaat en wat de fout precies is.
  • De melding moet gaan over iets dat uzelf hebt waargenomen, dus niet van horen zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik heb op kandidaat X gestemd en kan mijn stem niet terugvinden.” Niet: “Ik heb gehoord dat in stembureau X niet correct is geteld.” Of: "Mijn buurman zegt dat hij heeft gestemd op kandidaat X en die stem is niet terug te vinden."
  • Meldingen moeten schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau. Meldingen kunnen niet telefonisch of via sociale media gedaan worden.
  • Vermeld geen persoonsgegevens in uw melding. Het delen van persoonsgegevens is niet noodzakelijk voor het doen van een melding.