Even voorstellen: onafhankelijk agrarisch coach Rob Huinink

22 mei 2024
Nieuws

Onafhankelijk agrarisch coach Rob Huinink.

We horen verschillende geluiden waaruit blijkt dat agrariërs zich zorgen maken over de toekomst van hun boerenbedrijf. Kan ik mijn bedrijf nog uitbreiden? En hoe ziet de toekomst eruit als er bijvoorbeeld geen opvolger is? De landbouwsector staat voor grote uitdagingen. U wordt iedere dag geconfronteerd met deze uitdagingen. Maar realiseert u zich dat u niet alleen staat in de zorgen en emoties die u ervaart. Daarom werken wij als gemeente sinds dit jaar samen met onafhankelijk agrarisch coach Rob Huinink.

Maak kennis met Rob 

“Mijn naam is Rob Huinink, woon in Lichtenvoorde en werk nu zo’n 14 jaar als agrarisch coach. Daarvoor ben ik 15 jaar melkveehouder geweest op het ouderlijk bedrijf in Beltrum. Ik ken de agrarische sector dus van binnenuit en ik snap de dynamiek van het familiebedrijf”, zo vertelt hij.  

“In verschillende projecten heb ik al gesprekken gevoerd met agrarisch ondernemers en hun gezinnen. Ik vind het waardevol als bij het gesprek ook de betrokken gezinsleden aanwezig zijn. Door in deze gesprekken goed te luisteren, merk ik dat ze zich gehoord en gezien voelen. Hierdoor ontstaat er een vertrouwensrelatie. Op basis van deze relatie is het mogelijk om samen te kijken naar de toekomst. Wat is mogelijk? Wat zijn alternatieven? Zo ontstaat er een nieuw perspectief.” 

Wat houdt een gesprek met de agrarisch coach in? 

Bij een keukentafelgesprek gaat u vrijblijvend in gesprek met Rob. Hij kan u ondersteunen bij verschillende (sociale) vraagstukken. U bepaalt het gespreksonderwerp. Alle informatie van de gesprekken blijft vertrouwelijk. Wat aan de keukentafel wordt besproken, blijft ook daar. Het belangrijkste is dat u gehoord wordt. En waar mogelijk wordt geholpen naar een toekomst met perspectief.  

Waarom doen we dit? 

Wij vinden het belangrijk dat u in gesprek kunt gaan met een onafhankelijk adviseur. Iemand die de agrarische sector goed kent, maar ook bekend is met wegen binnen de overheden. Indien nodig kan hij ook helpen om in contact te komen met de juiste contactpersonen binnen de gemeente of andere instanties. Alle mogelijke problematiek kan besproken worden, van sociaaleconomisch tot bedrijfsmatig. 

In gesprek met Rob 

Als gemeente vergoeden wij de kosten van deze keukentafelgesprekken. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden om u te helpen in deze roerige tijd. Heeft u vragen of interesse in een vrijblijvend keukentafelgesprek? Neem dan contact op met Rob via info@huininkconsult.nl of 06 - 13 80 79 01.