Ervaringen met jongere vluchtelingen in ’t Zwaantje

10 april 2024
Nieuws

Voormalig hotel-restaurant ’t Zwaantje in Lichtenvoorde.

Het afgelopen jaar woonden er 49 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’ers) in voormalig hotel-restaurant ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. Deze jongeren zijn tussen de 14 en 17 jaar en zijn zonder hun familie gevlucht. Vooraf hadden buurtbewoners zorgen over overlast. Per 1 april is de opvanglocatie gesloten. De gevreesde overlast van de 49 jongeren bleek al tijdens het verblijf erg mee te vallen; het was er niet of nauwelijks. We spraken met leden van de klankbordgroep ’t Zwaantje over hun ervaringen.

n de klankbordgroep nemen een aantal buurtbewoners deel, die zich extra willen inzetten voor een goed verloop van het verblijf. Zij hebben maandelijks met de begeleiders van organisatie ‘Naast’ en wethouder Bart Porskamp gesproken hoe het ging en over aandachtspunten vanuit de buurt en de gemeente.  

Trauma en verdriet 

Eén van de klankbordgroepleden vertelt: “Op het moment dat de jongeren kwamen, daalden de zorgen in de buurt al snel. Dit kwam waarschijnlijk toch doordat we konden zien dat het jongeren zijn. Te zien was dat de jongeren met elkaar optrekken en soms echt lol hebben. Daarnaast is het ook wel eens opgevallen dat een van de jongeren verdrietig alleen op een bankje zat. Dat is wel een moment waarop je merkt dat ze mogelijk een trauma hebben en/of dat er mogelijk wel iets ernstigs is gebeurd met een van hun geliefden.”  

Voetballen op straat 

Inmiddels zijn de buurtbewoners best tevreden met hoe alles is gegaan. “In het begin waren er wel een aantal kleine punten, maar die zou je mogelijk ook hebben als er nieuwe buren komen. Het ging dan om voetballen op straat in een vrij onoverzichtelijke bocht of om een jongen die over het dak van ’t Zwaantje liep.”  

Altijd open voor koffie 

Een ander klankbordgroeplid vult aan: “Er is sinds de komst van de amv’ers actief contact geweest tussen de begeleiders en de buurt. Ook de gemeente heeft hier goed aan bijgedragen. Doordat de klankbordgroep samenkwam met de gemeente en de begeleiders, kon er meteen actie worden ondernomen als er iets was. Daarnaast is bij de buurt bekend dat ’t Zwaantje altijd open is voor een bakje koffie. Verschillende buurtbewoners hebben hier gebruik van gemaakt, ook om even te zien hoe de jongeren wonen.”  

Wat kan de gemeente beter doen? 

Vooraf zou de locatie geopend zijn voor 6 maanden. Dit is uiteindelijk verlengd met nog eens 6 maanden. Deze verlenging was vrij goed uit te leggen aan de buurtbewoners, omdat je wilt voorkomen dat deze kwetsbare jongeren nog een extra keer moeten verhuizen. Er was namelijk een grote kans dat een aantal jongeren in de buurt zou kunnen blijven wonen. Wel zeiden de klankbordgroepleden dat zij het belangrijk vinden dat een gemeente zich houdt aan gemaakte afspraken.  

Groeten en corsohulp 

Eén van de geïnterviewden vertelt: “Wat wel leuk is, is dat je kon merken dat de jongeren Nederlandse les kregen op school. Zo gingen ze de buurtbewoners in het Nederlands groeten bijvoorbeeld. Deze interacties verliepen allemaal positief. Verder is er in het voorjaar geregeld dat de jongeren konden helpen bij een van de corsogroepen. Een aantal jongeren is vaker naar de corsogroep gegaan om te helpen.”   

Gesprek 

Tot slot is er nog een leermoment voor iedereen: “Door veel in gesprek te gaan met buurtbewoners die betrokken willen zijn, hebben we goede gesprekken gehad. Door regelmatig om tafel te gaan, heeft de buurt het gevoel gehad dat ze serieus genomen zijn.” Zo is dat ook door de gemeente gevoeld. Wethouder Bart Porskamp liet weten dat hij het contact met de klankbordgroepleden erg waardevol vond. “We konden snel schakelen, de klankbordgroepleden hadden goed contact met de buurt. Heel fijn te zien dat de jongeren er een goed verblijf hebben gehad.”  

Per 1 april is de opvanglocatie ’t Zwaantje gesloten. De jongeren zijn verhuisd naar een andere locatie. 5 van hen zijn in Lichtenvoorde gebleven. 

Opgave gemeenten

Alle gemeenten in Nederland hebben een opgave om vluchtelingen en (arbeids)migranten op te vangen. Ook in gemeente Oost Gelre vangen we deze groepen mensen op. Het aantal mensen dat we opvangen gaat de komende tijd toenemen. Denk aan vluchtelingen (200), Oekraïners (200) en arbeidsmigranten (1200). De gemeente heeft in 2023 een oproep gedaan aan inwoners en ondernemers voor mogelijke opvanglocaties. Het onderzoek naar geschiktheid loopt. Op dit moment hebben we voor 135 Oekraïense vluchtelingen tijdelijke huisvesting in Groenlo. Kijk hier voor meer informatie.