Duurzaamheidsfonds verenigingen en stichtingen

In Oost Gelre hebben veel verenigingen en stichtingen een eigen accommodatie, bijvoorbeeld een dorpshuis. Voor veel van deze organisaties geldt dat zij de extreme verhoging van energielasten niet voor langere tijd kunnen opvangen vanuit hun financiële reserves. Daarom willen we het verduurzamen van hun accommodaties stimuleren. Verduurzamen zorgt ervoor dat het energieverbruik daalt, en daarmee ook de energiekosten. Voor het verduurzamen kunnen exploitanten een beroep doen op ons Duurzaamheidsfonds.

Wat u moet weten

Een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds is een renteloze lening die u over een periode van maximaal 10 jaar aflost. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een duurzaamheidsscanexterne-link-icoon laten uitvoeren. Deze scan kan twee uitkomsten hebben: 

  1. Uit de scan blijkt dat er besparingsmogelijkheden zijn. Ook moet uit de scan blijken wat het rendement daarvan is. Voor de uitvoering van maatregelen kunnen exploitanten een beroep doen op ons Duurzaamheidsfonds. Dat is een renteloze lening. De maximale looptijd van de lening is gekoppeld aan de technische levensduur van de maatregel. Voor zonnepanelen geldt bijvoorbeeld een levensduur van 20 jaar.
  2. Het gebouw is al duurzaam, of het is niet zinvol om het gebouw nu te verduurzamen (bijvoorbeeld omdat er binnen een paar jaar een grote verbouwing aankomt). In dat geval kunt u een beroep doen op een subsidieregeling.

Wat u verder moet weten

  • Het Duurzaamheidsfonds voor verenigingen en stichtingen met eigen accommodatie bedraagt € 1.500.000,-.

Vragen?

Neem dan contact op met Michiel Krabbenborg via (0544) 39 35 35 of m.krabbenborg@oostgelre.nl.