money-debts-1 iconDuurzaamheidsfonds verenigingen en stichtingen

Binnen onze gemeente hebben veel verenigingen en stichtingen een eigen accommodatie, bijvoorbeeld een dorpshuis. Ook voor veel van deze organisaties geldt dat zij de extreme verhoging van energielasten niet voor langere tijd kunnen opvangen vanuit hun financiële reserves. Daarom willen we het verduurzamen van hun accommodaties stimuleren. Verduurzamen zorgt ervoor dat het energieverbruik daalt, en daarmee ook de energiekosten. Voor het verduurzamen kunnen exploitanten een beroep doen op ons Duurzaamheidsfonds.

Wat u moet weten

Om te beoordelen of een gebouw (zinvol) verduurzaamd kan worden, moeten exploitanten met een eigen accommodatie een duurzaamheidsscan overleggen. Die kan 2 uitkomsten hebben:

  1. Uit de scan blijkt dat er besparingsmogelijkheden zijn. Ook moet uit de scan blijken wat het rendement daarvan is. Voor de uitvoering van maatregelen kunnen exploitanten mogelijk een beroep doen op ons Duurzaamheidsfonds. Dat is een renteloze lening. De maximale looptijd van de lening is gekoppeld aan de technische levensduur van de maatregel. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen geldt een levensduur van 20 jaar.
  2. Het gebouw is al duurzaam, of het is niet zinvol om het gebouw nu te verduurzamen (bijvoorbeeld omdat er binnen een paar jaren een grote verbouwing aankomt). In dat geval kunt u een beroep doen op een subsidieregeling.

Wat u verder moet weten

  • Het Duurzaamheidsfonds voor vereniging en stichtingen met eigen accommodatie bedraagt € 1.500.000.
  • Deze regeling loopt tot 1 juli 2023.

Vragen?

Neem dan contact op met Michiel Krabbenborg via (0544) 39 35 35 of m.krabbenborg@oostgelre.nl.