Denkt u mee over mogelijke opvanglocaties voor vluchtelingen?

Artikel gepubliceerd in ELNA/Groenlose Gids, website, sociale media.

Lichtenvoorde, 21 september 2023 -Nederland krijgt de komende jaren duizenden asielzoekers en ontheemden meer te huisvesten, zo verwachten vluchtelingenorganisaties. Dat betekent ook voor Oost Gelre een paar honderd mensen extra waarvoor we een opvanglocatie moeten vinden. “Wij houden er rekening mee dat we de volgende 10 jaar jaarlijks 300 bedden moeten kunnen aanbieden”, zegt wethouder Bart Porskamp. 

Dit aantal vluchtelingen komt bovenop het aantal statushouders die we ieder jaar toegewezen krijgen. Wij zijn verplicht om deze mensen een huis toe te kennen en doen dit in samenwerking met de woningcorporaties. Corporaties moeten 12% van hun vrijkomende woningen verstrekken aan statushouders. Wij verwachten dat het aantal toegewezen statushouders de komende jaren ook hoger wordt. “Het is een lastige opgave hoe wij al deze mensen gaan helpen. Natuurlijk naast onze andere inwoners”, zegt de wethouder.

Hulp van inwoners en ondernemers

Begin juli hebben we een uitvraag gedaan naar gebouwen of grond waar het mogelijk is of gemaakt kan worden om minimaal zo’n 150 asielzoekers op te vangen. We hebben inwoners en ondernemers om hulp gevraagd. Dit heeft een aantal suggesties opgeleverd. Gezien de voorbije vakantieperiode herhalen we graag de vraag. 

Geschikte gebouwen?

Kent u of heeft u een leegstaand gebouw in Oost Gelre dat geschikt is – of met een kleine ingreep geschikt te maken is – voor de opvang van mensen voor langere tijd? Het gaat dus niet om plekken voor crisisnoodopvang: geen scholen, sporthallen, evenementenhallen en zalencentra. 

Geschikt perceel grond?

Kent u of heeft u een (of meerdere) stuk(ken) grond van minimaal 1,5 hectare met nutsaansluitingen waarop we een noodopvang kunnen realiseren? Er mag sprake zijn van allerlei bestemmingen op dat stuk grond. Hierover gaan we graag met u in gesprek. 

Goed voorbereiden, samen met inwoners en ondernemers

Tot nu toe kwam de opvang van vluchtelingen vaak nogal plotseling. De gemeente zelf, maar ook inwoners en de gemeenteraad werden hierdoor overvallen. Van deze plotselinge situaties wil Oost Gelre af. Vandaar dat we kijken naar (een) opvanglocatie(s) voor meerdere jaren.

De gemeente vangt op dit moment vluchtelingen uit Oekraïne op in De Rank in Groenlo. In Lichtenvoorde gaat het om asielzoekende jongeren in ‘t Zwaantje. De opvang in De Rank is geregeld door de gemeente, ’t Zwaantje door het COA. In het AZC Winterswijk is er een woonblok van 32 opvangplaatsen beschikbaar voor statushouders die al gekoppeld zijn aan de gemeente Oost Gelre, en die wachten op een woning.

Ziet u mogelijkheden?

Ziet u kansen voor een opvanglocatie in een gebouw en/of op een perceel grond? Vul voor 30 september uw suggestie in via het formulier.

[NB U kunt uw suggesties niet meer geven via het formulier.Heeft u toch nog een suggestie voor een locatie, kijkt u dan onder het kopje ‘Meer weten? op de pagina De opgave van de gemeente]