Demonstratie of betoging houden

Wilt u een demonstratie of betoging houden? Dat moet u minimaal 72 uur van tevoren melden bij de gemeente. De betoging of demonstratie moet vreedzaam zijn en de meningsuiting moet voorop staan.

Wat u moet weten

  • Een betoging is een demonstratie of samenkomst met meerdere mensen op een openbare plaats. Het kan gaan om het belijden van godsdienst of levensovertuiging.
  • De melding moet tenminste 72 uur voor het begin van de betoging/demonstratie binnen zijn bij de gemeente. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee bij het bepalen van deze termijn. 

  • Los van de vrijheid op openbare manifestaties kan de burgemeester voorwaarden aan een betoging/demonstratie verbinden. Bijvoorbeeld ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en/of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

  • U kunt ook gebruik maken van het kennisgevingsformulier in pdf:

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.