De opgave van de gemeente

Nu de Spreidingswet per 1 februari 2024 is aangenomen, krijgen alle Nederlandse gemeenten een taak in het opvangen van vluchtelingen. Het doel van de wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. Ook zonder Spreidingswet nam het college van B&W zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid al. Zowel minderjarige vreemdelingen, statushouders als vluchtelingen uit Oekraïne vangen we in Oost Gelre al zo’n 2 jaar op.

Arbeidsmigranten vallen buiten de Spreidingswet, maar ook voor die groep wacht de gemeente een flinke opgave.

Huisvesting voor verschillende doelgroepen

De opvanglocaties die daarvoor op dit moment in gebruik zijn, lopen op enig moment af. Daarom is de gemeente aan het verkennen of er locaties (zowel gebouwen als grond) zijn voor de langdurige opvang van vluchtelingen. Voor mensen die asiel zoeken, waaronder ook jongeren tot 18 jaar en voor vluchtelingen uit Oekraïne. Voor statushouders heeft de gemeente 2 woonblokken beschikbaar in het azc in Winterswijk. Daar wonen tijdelijk de mensen die gekoppeld zijn aan onze gemeente, totdat er een woning in de gemeente beschikbaar komt. Voor mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning en voor vluchtelingen uit Oekraïne is de gemeente ook verantwoordelijk voor het organiseren van onderwijs en zorg. Voor mensen die asiel zoeken is het COA daarvoor de aangewezen partij. 

Afspraken in Achterhoekse Aanpak

Via de Regio Achterhoek hebben we met Achterhoekse gemeenten afspraken gemaakt over een ‘Achterhoekse aanpak vluchtelingen’. In deze aanpak is opgenomen dat Oost Gelre opvang realiseert voor ongeveer 200 asielzoekers, incl. minderjarige vreemdelingen en zo’n 200 vluchtelingen uit Oekraïne (het grootste gedeelte hiervan is al gerealiseerd in Groenlo tot 1 april 2025). In diverse overzichten wisselt het aantal op te vangen vluchtelingen dat genoemd wordt nog wel eens. Het aantal van 200 is een afgerond aantal.

Informeren en meedenken

De gemeente deelt zo vroeg mogelijk informatie over de opvang van vluchtelingen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo vroeg mogelijk kán betekenen dat het kort voorafgaand aan een daadwerkelijke opvang is. We hebben daar niet altijd invloed op. Het COA moet en wil snel handelen bij een geschikte locatie, want de nood is hoog. De gemeente probeert altijd (ruim) van te voren bij het in gebruik nemen van een opvanglocatie, omwonenden en belanghebbenden te informeren. We organiseren informatiebijeenkomsten en vragen om mee te denken met het inbedden van een opvanglocatie in een wijk of buurt. We luisteren naar zorgen van inwoners. Het is van belang om te weten dat het niet de vraag is óf er opvang georganiseerd wordt, maar ‘hoe’ en ‘waar’.

De gemeente heeft en voelt een taak in de opvang

Los van de spreidingswet die per 1 februari 2024 in werking is getreden, voelt het college van B&W van Oost Gelre de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen en arbeidsmigranten. Zoals wethouder Porskamp in een interview zei: “We staan voor een grote opgave en als gemeente willen we hier onze verantwoordelijkheid nemen. Mensen een veilig heenkomen bieden, is wel het minste dat we kunnen doen.” 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de opvang van vluchtelingen? Stuurt u dan een e-mail naar phom@oostgelre.nl. Wij proberen uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. 

Bij communicatie over alle onderwerpen en in het bijzonder bij dit onderwerp werkt de gemeente met een paar spelregels.