Cyclomedia maakt foto’s in onze gemeente

07 februari 2024
Nieuws

Met een speciale camera-auto maakt Cyclomedia foto’s in onze gemeente.

Van medio februari tot medio april maakt Cyclomedia foto’s in onze gemeente. Met een speciale camera-auto maken zij 360-graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Zo brengt dit Nederlandse bedrijf de omgeving in beeld. 

We gebruiken deze straatfoto’s voor onderzoek en beheer van de openbare ruimte. Zo zien we sneller welke wegen bijvoorbeeld onderhoud nodig hebben. Ook gebruiken we de foto’s voor handhaving van de openbare orde en veiligheid. Maar ook bij het maken of beoordelen van ruimtelijke plannen. 

Onherkenbaar 

Cyclomedia maakt gezichten van mensen en kentekens van auto’s onherkenbaar. Hier gelden strenge voorwaarden voor. Het bedrijf heeft haar activiteiten dan ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze gebruiken de foto’s niet openbaar en zetten ze bijvoorbeeld niet op internet. 

Meer weten? 

Kijk op Cyclomedia voor meer informatie. Voor vragen of bezwaar maken kunt u contact opnemen met Cyclomedia Technology, Van Voordenpark 1b, 5301 KP Zaltbommel. U kunt ook mailen naar privacy@cyclomedia.com.