CycloMedia maakt foto’s in onze gemeente

15 februari 2023
Nieuws

Met een speciale camera-auto maakt CycloMedia foto’s in onze gemeente.

Van eind februari tot eind april maakt CycloMedia foto’s in onze gemeente. Met een speciale camera-auto maken zij 360-graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Zo brengt dit Nederlandse bedrijf de omgeving in beeld.

Wij gebruiken deze straatfoto’s bijvoorbeeld voor onderzoek en beheer van de openbare ruimte. Zo zien we sneller welke wegen bijvoorbeeld onderhoud nodig hebben. Ook gebruiken we de foto’s voor handhaving van de openbare orde en veiligheid en bij het maken of beoordelen van ruimtelijke plannen.

CycloMedia maakt personen of kentekens onherkenbaar.

Hier gelden strenge voorwaarden voor. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gebruiken de foto’s niet openbaar en zetten ze bijvoorbeeld niet op internet.

Meer weten? Kijk op www.cyclomedia.com voor meer informatie. Voor vragen of bezwaar maken kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology, Van Voordenpark 1b, 5301 KP Zaltbommel. Of mailen naar privacy@cyclomedia.com.