Collectevergunning

Voor het houden van een openbare inzameling (collecteren) is een vergunning nodig van het college van B&W. Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel. Er is beleid vastgesteld waarin staat hoe we aanvragen controleren.

Hoe beoordelen we aanvragen voor collectes

  • Op het collecteroosterexterne-link-icoon van het Centraal Bureau Fondsenwerving staan de landelijke collectes met vaste collectedata. Landelijke instellingen krijgen een doorlopende vergunning zodat zij niet elk jaar opnieuw een vergunning  hoeven aan te vragen. 
  • Voor de andere collectes geven we alleen vergunning voor de zogenaamde vrije periodes. Dit zijn de periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland. 
  • We geven de vergunning éénmalig voor een vaststaande periode.

Wat u verder moet weten

  • Voor elke collecte binnen de gemeente Oost Gelre is een collectevergunning nodig.
  • Organisaties zonder doorlopende collectevergunning moeten voor elke collecte die zij organiseren een vergunning aanvragen. Deze organisaties moeten gevestigd zijn binnen de gemeente Oost Gelre.
  • Collecteren mag van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 21.00 uur.
  • Als de vergunning wordt verleend, moeten de personen die collecteren zich kunnen legitimeren. Ze moeten een kopie van de vergunning kunnen laten zien.

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.