Briefadres

Het kan zijn dat u geen post kunt ontvangen omdat u tijdelijk geen vast woonadres hebt. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. Zo blijft u schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.
U moet de hieronder genoemde documenten persoonlijk en op afspraak inleveren bij de gemeente Oost Gelre.

Wat u moet weten

  • U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen woonadres of geen vast woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u een briefadres aanvragen. Bijvoorbeeld als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting verblijft.
  • U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin de persoon woont bij wie u een briefadres heeft. Dit hoeft niet de gemeente te zijn waar u verblijft. In de aanvraag moet u de reden van het briefadres aangeven. Het briefadres moet altijd een huisadres zijn, dus niet een postbusnummer.
  • Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u vanaf dat moment alle post van overheidsinstanties op dit briefadres. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U moet uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties.
  • Elke 6 maanden controleren wij of u nog aan de voorwaarden voor een briefadres voldoet. Wij vragen u elke 6 maanden om de vragenlijst nog een keer persoonlijk in te leveren. Zolang u aan de voorwaarden voldoet, houdt u recht op een briefadres. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden, dan wordt de inschrijving aangepast.
  • Voor het niet doen van aangifte van verhuizing kan een bestuurlijke boete worden opgelegd wanneer u bewust in overtreding bent. Meer informatie leest u op onze pagina Bestuurlijke boete BRP.

Wat heeft u nodig?

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner dat deze ervoor zorgt dat de post bij u terecht komt
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
  • een ingevuld aangifteformulier briefadres

U moet deze documenten persoonlijk en op afspraak inleveren bij de gemeente Oost Gelre. Als u in een instelling verblijft, hoeft u niet persoonlijk langs te komen.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.