Vroegsignalering huurschulden

Als het u als verhuurder niet lukt de huurachterstand met de huurder op te lossen, meldt u de huurachterstand bij de gemeente. De gemeente krijgt hierdoor mensen, die problemen hebben met de betaling van de vaste lasten, tijdig in beeld en kan actief ondersteuning bieden. U moet wel eerst zelf een aantal dingen doen, voordat u deze informatie met de gemeente mag delen.

Hoe werkt het?

Wanneer meldt u een huurbetalingsachterstand?

Voordat u informatie over de huurachterstand deelt met de gemeente, moet u een aantal dingen doen. Deze stappen worden ook wel een sociale incasso genoemd. Dit houdt in dat u:  

  • ten minste éénmaal een schriftelijke betalingsherinnering heeft gestuurd;
  • geprobeerd heeft om in persoonlijk contact te treden om te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
  • gewezen heeft op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  • van de huurder geen bezwaar heeft ontvangen dat de contactgegevens worden doorgegeven aan de gemeente. U kunt bij de betalingsherinnering de volgende zin opnemen:
    "Wij kunnen uw gegevens delen
    Wij willen voorkomen dat u door een betalingsachterstand in de problemen komt. Daarom werken we samen met de gemeente en maatschappelijke hulpverlening. Een hulpverlener of de gemeente kan contact met u zoeken. Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw gegevens delen? Laat het ons weten."

Als de huurder bezwaar heeft tegen het doorgeven van gegevens, kunt u dus geen melding doen van de huurachterstand bij de gemeente.  

Betalingsachterstanden melden?

  1. Meldt u zich dan eerst aan als signaalpartner via deze linkexterne-link-icoon. Bij de aanmelding geeft u aan met welke gemeente(n) u een overeenkomst wilt sluiten.
  2. Nadat de gemeente u heeft toegelaten als signaalpartner ontvangt u instructies over de wijze van melden.

Wat u verder moet weten

Gemeente Oost Gelre neemt deel aan Vroegsignalering Schulden

Hierdoor krijgt de gemeente signalen van zorgverzekeraars, energieleveranciers, het drinkwaterbedrijf en van de woningcorporatie als een inwoner van de gemeente een achterstand heeft in de betaling. De gemeente krijgt hierdoor mensen, die problemen hebben met de betaling van de vaste lasten, tijdig in beeld en kan actief ondersteuning bieden. Vanaf 1 januari 2021 zijn ook particuliere verhuurders verplicht om betalingsachterstanden in een vroeg stadium te melden bij gemeenten. Dat is geregeld in de Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening.

Landelijk Convenant Vroegsignalering

De gemeente vraagt u als verhuurder om huurachterstanden te melden volgens het Landelijk Convenant Vroegsignaleringexterne-link-icoon. Daarin hebben gemeenten en schuldeisers gezamenlijk afspraken vastgelegd om de samenwerking en gegevensuitwisseling eenvoudig en op gestandaardiseerde wijze te laten verlopen. 

Vragen?

Op de website van de NVVK vindt u de antwoorden op veel gestelde vragenexterne-link-icoon. van verhuurders over het convenant.