Vrijkomende schoollocaties Lichtenvoorde

Door de realisatie van het IEKC en de samenvoeging van scholen komen er in Lichtenvoorde op korte termijn 3 scholen leeg te staan. De vrijkomende schoollocaties liggen op gunstige plekken in verschillende wijken voor woningbouw.

Visie vastgesteld door gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering op  21 september zijn de visies voor de woningbouwlocaties ’t Flierbos, de drie vrijkomende schoollocaties en de Richterspoort in Lichtenvoorde door de gemeenteraad vastgesteld. In totaal wordt de bouw van zo’n 145 woningen mogelijk gemaakt. De visies worden verder uitgewerkt in concreet uitvoerbare plannen. U vindt de visie hieronder bij 'Meer informatie'. 

De drie locaties

Het gaat om de volgende locaties in Lichtenvoorde:

  • Basisschool St. Jozef aan de Schatbergstraat 
  • Basisschool Pastoor van Ars aan de Oude Aaltenseweg. De gemeenteraad heeft besloten om de BMX-baan te verplaatsen naar het Eschpark. Hierdoor kan het gehele gebied rondom de basisschool ontwikkeld worden.
  • Voormalige basisschool de Regenboog aan de Planetenstraat 

Meer over de locaties