Vluchtelingen

Vluchtelingen van buiten Europa zoeken asiel in Europa en in Nederland. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol, u kent de beelden van de TV. Nu de Spreidingswet per 1 februari 2024 is aangenomen, krijgen alle Nederlandse gemeenten een taak in het opvangen van vluchtelingen. Het doel van de wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. Ook zonder Spreidingswet nam het college van B&W zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid al. Sinds 2022 vangt de gemeente al statushouders, jongeren tot 18 jaar en vluchtelingen uit Oekraïne op.

De gemeente is op zoek naar een locatie voor de opvang van vluchtelingen. Dit zijn mensen die asiel aanvragen in Nederland en de aanvraagprocedure doorlopen. Het COA is verantwoordelijk voor de huisvesting van vluchtelingen, voor de begeleiding en voor het organiseren van zorg en onderwijs.

De rol van de gemeente bij het huisvesten van vluchtelingen is het (helpen) zoeken naar een geschikte locatie en het behandelen van een omgevingsvergunning van het COA. Het COA is verantwoordelijk voor het voeren van gesprekken met omwonenden en belanghebbenden.