Vitelco Leather

Vergunningaanvraag Vitelco Leather/HPT 

Voor het bedrijf Vitelco Leather/HPT (Hulshof Proteïn Technology) in Lichtenvoorde loopt een procedure voor een zogenaamde revisievergunning. De vergunning maakt het mogelijk dat Vitelco Leather/HPT de werkzaamheden op die locatie kan voortzetten. De Omgevingsdienst Achterhoek coördineert de vergunningprocedure.

Maatregelen geur

Los van deze procedure is de gemeente bezig om ook zelf geurmaatregelen op te leggen aan het bedrijf, de zogenaamde maatwerkvoorschriften geur. Dit zijn maatregelen die de geurhinder voor de omgeving moeten beperken. De gemeente hanteert daarin de richtwaarde. Dat is de strengste norm die opgelegd mag worden bij bestaande bedrijven. Er is beoordeeld welke geurmaatregelen redelijkerwijs aan Vitelco opgelegd mogen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de geurreductie die de maatregelen opleveren én de kosten die deze maatregelen met zich meebrengen.

Uiteindelijk is het uitgangspunt van de gemeente:

  • komen tot een vergunbare situatie;
  • het toetsen aan de strengst mogelijke geurnorm om geuroverlast te beperken.

Verplaatsing Vitelco/HPT

De gemeente heeft, in opdracht van de gemeenteraad, onderzoek gedaan naar een mogelijke verplaatsing van het bedrijf. Dat onderzoek is aangeboden aan de gemeenteraad. Het college staat op het standpunt dat verplaatsing op initiatief van de gemeente op dit moment niet aan de orde is, vanwege de hoge kosten van een verplaatsing afgezet tegen de financiële situatie op dit moment.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met Wim Halfman van de Omgevingsdienst Achterhoek.