Uw initiatief op de agenda van de gemeenteraad

Wanneer u een idee in de vorm van een voorstel hebt, is het mogelijk om dat op de agenda van de gemeenteraad te zetten, door middel van het 'Burgerinitiatief'. Het burgerinitiatief geeft inwoners het recht om zelf onderwerpen op de politieke agenda te zetten en daarmee hun vertegenwoordigers voor keuzes te plaatsen. Zo kunt u zelf uw steentje bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld de leefbaarheid of de veiligheid in uw straat of wijk. Iedere inwoner van de gemeente Oost Gelre mag een burgerinitiatief indienen. Omdat het gaat om de kwaliteit van het initiatief zijn er geen nadere criteria, zoals een leeftijdsgrens, aan verbonden.
Het burgerinitiatief wordt ingediend via een formulier, dat u hier kunt downloaden.

Wat u moet weten

Om een voorstel op de raadsagenda te krijgen zijn er wel een aantal spelregels:

  • Uw voorstel gaat over een onderwerp dat behoort tot de bevoegdheid van de raad. Het kan niet gaan over de gemeentelijke organisatie, de begroting, belastingen, privézaken, klachten, besluiten van de gemeente waartegen bezwaar- en beroep open staat en onderwerpen waarover de raad het afgelopen jaar een besluit heeft genomen;
  • U geeft in uw voorstel duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen, voorziet het van een toelichting. Het hoeft dus niet een heel uitgewerkt plan te zijn.
  • Uw voorstel moet schriftelijk worden ingediend en is in de Nederlandse taal gesteld.
  • Uw voorstel krijgt steun van voldoende andere inwoners van deze gemeente. Dit blijkt uit een lijst met minimaal 30 ingediende handtekeningen met daarbij naam adres geboortedata en handtekeningen van de ondersteuners.