Subsidie duurzaam omgaan met hemelwater

U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die zorgen dat er minder regenwater in het riool komt. Bijvoorbeeld als u uw regenpijp afzaagt en het regenwater kan wegzakken in de bodem. De subsidie is voor woningen en bedrijfspanden binnen de bebouwde kom in Oost Gelre.

Wat u moet weten

Voor de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen of afgemaakt.
 • Het pand dat u gaat afkoppelen ligt in de bebouwde kom in gemeente Oost Gelre.
 • U bent eigenaar van het pand of heeft toestemming van de eigenaar.
 • U koppelt minimaal 25 m2 dakoppervlak af.
 • Het pand is voor 2012 gebouwd.
 • Het dakoppervlak is aangesloten op het gemengd rioolstelsel.
 • Het pand is niet aangesloten op drukriolering.
 • U kunt minimaal 20 millimeter hemelwater (20 liter per m2) vasthouden op eigen terrein. Deze berging is binnen 48 uur weer vrij voor een volgende bui.
 • De subsidie is € 10,00 per m2 afgekoppeld dakoppervlak, met een maximum van 150 m2.
 • Koppelt u meer dan 150 m2 dakoppervlak af? Dan vergoeden wij de werkelijke kosten met een maximum van € 10,00 per m2.

Meer informatie vindt u op Subsidieregeling duurzaam omgaan met hemelwaterexterne-link-icoon.

Hoe werkt het?

 • De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag.
 • Krijgt u geen subsidie of missen we nog gegevens? Dan ontvangt u van ons bericht.
 • Krijgt u subsidie? Dan krijgt u een voorlopige toekenning. U ontvangt dan ook een uitkeringsformulier dat u moet invullen als de werkzaamheden klaar zijn.
 • Na de voorlopige toekenning heeft u 6 maanden de tijd om de werkzaamheden uit te voeren en het uitkeringsformulier naar ons toe te sturen. U stuurt dan ook mee:
  • 1 foto van de werkzaamheden.
  • Tenminste 2 foto’s van het resultaat.
  • Als u meer dan 150 m2 afkoppelt stuurt u ook facturen en betaalbewijzen mee van alle maatregelen die u heeft laten uitvoeren. Geef duidelijk aan om welke maatregelen of bedragen het gaat.  
 • Wij beoordelen het uitkeringsformulier zo snel mogelijk. Als we u de subsidie toekennen, maken wij het bedrag zo snel mogelijk aan u over.

Wat heeft u nodig?

 • DigiD of eHerkenning
 • De oppervlakte van uw dakvlak in vierkante meters. U kunt dit berekenen via de kaart afkoppelsubsidieexterne-link-icoon.
 • Een tekening of schets van uw perceel waarmee u laat zien dat u minimaal 20 millimeter regenwater op eigen terrein kunt vasthouden. Op de tekening of schets staan in elk geval:
  • Dakoppervlakken
  • Regenpijpen
  • Regenwateropvangvoorziening
 • Korte omschrijving van de werkzaamheden die u zelf doet en/of laat doen.
 • Bent u niet zelf eigenaar van het pand en/of het perceel? Stuur dan onderstaande ingevulde formulieren mee:

Wat u verder nog moet weten

 • De regeling loopt van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2024.
 • Voor subsidie aanvragen heeft de gemeente in totaal maximaal €300.000,-. Als dit bedrag op is, kunt u geen aanvraag meer doen.

Vragen?

Neem dan contact opnemen met Arjan Spaargaren  via afkoppelenhemelwater@oostgelre.nl of via (0544) 39 35 35.