Programmabegroting: burgemeester Annette Bronsvoort

Zorg om onze inwoners in deze turbulente tijd

"Er speelt zoveel in de samenleving, veel grote thema’s, waar de inwoners en wij mee te maken hebben: energieprijzen, stikstofproblematiek, asielcrisis, inflatie, woningnood, oorlog in Oekraïne. Je wordt er soms moedeloos van. Wij hebben als lokale overheid niet overal het pasklare antwoord op. Maar het zijn wel onderwerpen waar we iets aan willen doen, waar dat kan. Op lokaal niveau en op beperkte schaal, samen met onze inwoners. Het is een tijd waarin veel mensen zorgen hebben over hun bestaan, hun welzijn. Is het niet voor henzelf, dan wel voor hun kinderen.

In deze (financieel) onzekere tijd willen we goed contact houden met onze inwoners, zodat we kunnen inspelen op wat leeft en wat er nodig is. Ik ben er trots op dat er met deze begroting opnieuw een gezonde financiële basis ligt van waaruit we voor onze inwoners en ondernemers belangrijke ontwikkelingen kunnen financieren en onze taken kunnen vervullen."

Drugshandel en -productie samen aanpakken!

Openbare orde en veiligheid horen bij het werkveld van de burgemeester. De aanpak van ondermijning blijft in 2023 een belangrijk thema. Daar hoort ook het aanpakken van drugshandel en -productie bij. "Drugsproductie en -handel levert veel gevaarlijke situaties op: kans op brand in het huis, veel schade aan de natuur bij illegaal dumpen van afval, aftappen van elektra bij naastgelegen panden, en natuurlijk de schade die gebruikers erdoor oplopen. Het aanpakken hiervan zowel in de kernen als op het platteland doet Oost Gelre samen met zeven andere Achterhoekse gemeenten. En met onze inwoners die overlast of verdachte situaties vaak (anoniem) melden. Geweldig, want dan kunnen wij met de juiste instanties hierop ingrijpen! We willen allemaal in een gezonde en veilige omgeving leven, in het mooie buitengebied én in onze kernen."