Programmabegroting 2023: wethouder Jos Hoenderboom

Zorgen dat we de zaken op orde hebben en de plannen op tijd gereed, om nu én straks snel tot uitvoering te kunnen komen

Jos Hoenderboom is wethouder voor onder andere Ruimtelijke Ontwikkeling. Dat betekent dat (bouw)plannen om te kunnen wonen, werken, ontspannen, sporten en gezond en gelukkig leven, allemaal een plek moeten krijgen in onze gemeente. Dit gebeurt met een groot aantal spelregels zoals omgevingsplannen/bestemmingsplannen en vergunningen. Die moeten er voor zorgen dat de ontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving goed kunnen worden ingepast in onze gezamenlijke leefruimte. Bij dat inpassen houdt de gemeente rekening met de nieuwste inzichten voor bijvoorbeeld duurzaamheid, klimaat, water en natuur. 

"Onze gemeente staat voor grote opgaven voor met name wonen en werken en alle ontwikkelingen in ons buitengebied. Door de hoge energieprijzen, hogere bouwkosten, meer algemeen de inflatie en de daarmee gepaard gaande (economische) onzekerheid, wordt het maken en uitvoeren van allerlei plannen er niet gemakkelijker op", zegt Hoenderboom. "Maar dat moet ons er niet van weerhouden om door te gaan met het maken van genoemde plannen, integendeel! Juist nu moeten we doorgaan met het gereed maken van bestemmings- en omgevingsplannen waardoor er nu én straks snel gebouwd kan worden. We moeten vooruit denken en werken."

Heeft de gemeente daar voldoende mensen voor?

"Al die grote opgaven vragen om een goed uitgeruste ambtelijke organisatie die op sterkte is, én goed projectmanagement. Wij hebben een organisatie met medewerkers die hun vak heel goed verstaan. We moeten er ook voor zorgen dat de medewerkers hun werk ook goed kúnnen doen. Gezien de grote hoeveelheid werk dat er al ligt en kijkend naar alles wat nog komt, zullen we vooral moeten zorgen dat we goed overzicht houden en dat we van daaruit gestructureerd en doelgericht gaan werken aan concreet resultaat. Daarnaast kijken we nadrukkelijk ook naar wat we samen met andere (markt) partijen kunnen doen."

"Wat we zeggen dóen we ook en als dingen een keer niet kunnen – inhoudelijk of qua tijd – dan zijn we daar ook duidelijk over. De inwoners en ondernemers moeten kunnen rekenen op de gemeente en vragen om die duidelijkheid. En daarmee krijgen onze medewerkers ook de ruimte om hun werk goed, gestructureerd en volgens planning te kunnen doen. Het helpt ons – bestuurlijk en ambtelijk – ook om meer uit ‘de waan van de dag’ te komen en meer te focussen op de voortgang in de vele plannen en ontwikkelingen."  

Project Geef Lichtenvoorde Kleur

"Lichtenvoorde is qua omvang de derde kern van de Achterhoek, na Doetinchem en Winterswijk", zegt Hoenderboom. "Het centrum van Lichtenvoorde moet ook op het gebied van beleving, winkels, horeca, uitgaan en cultuur die derde plek innemen. En precies daar is het project Geef Lichtenvoorde Kleur op gericht."

"De afgelopen jaren is er vanuit dit project en vanuit de gedachte ‘compacter, beter en completer’ veel gebeurd, kijkend bijvoorbeeld naar de Nieuwmarkt en de Dijkstraat. Ook is de horeca in het centrum verder versterkt. Maar een aantal ontwikkelingen heeft door verschillende oorzaken ook vertraging opgelopen. Die ontwikkelingen zullen we de komende tijd moeten lostrekken. Lichtenvoorde staat er in alle opzichten goed op, maar we moeten blijven investeren in de bedrijvigheid, beleving en gezellige drukte in het centrum. De samenwerking met onze ondernemers in het centrum staat hierin natuurlijk centraal."