Programmabegroting 2023: Wethouder Ellen Dusseldorp

Alle inwoners doen ertoe

"In deze onzekere tijd met onder andere hoge energieprijzen kunnen veel inwoners moeilijk rondkomen. Als gemeente vinden we dat niemand tussen wal en schip mag raken; inwoners moeten op onze ondersteuning kunnen rekenen. Het is belangrijk om naar elkaar om te kijken en te helpen waar dat kan." 

Zorg en Welzijn

"Alle inwoners doen ertoe“, zegt Ellen Dusseldorp, wethouder voor onder andere het Sociaal Domein. “De gemeente blijft in 2023 inwoners een steuntje in de rug bieden, daar waar het (even) niet lukt. We willen graag dat iedereen kan meedoen in de samenleving op het gebied van wonen, werken en elkaar ontmoeten. Je veilig voelen en gezond zíjn, is daarbij belangrijk voor het geluk van inwoners. Daarom maken we het werken aan een gezonde leefstijl voor zowel volwassenen als jongeren en kinderen mogelijk. Dit doen we onder andere via Achterhoek in Beweging. Dit samenwerkingsverband met Achterhoekse gemeenten stelt de kracht van sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal in de Achterhoek."

Voorkomen is beter dan genezen

"In ons werk hebben we gemerkt dat veel problemen voorkomen kunnen worden als er al hulp is aan het begin van de problematiek of zelfs al daarvóór. Het is goed om mensen met problemen te helpen, maar het is nog beter als mensen niet deze problemen krijgen. Dat heet preventie. Wij investeren in preventie door de inzet van het Ondersteuningsteam, de aanwezigheid van een praktijkondersteuner (POH) bij de huisarts en door middel van het Preventie Platform Jeugd. Door de inzet van een ambulant jongerenwerker die naast de jongeren staat, hebben we meer zicht op en staan we in verbinding met kwetsbare en/of overlastgevende jongeren.

Door de hoge energieprijzen is de kans groter dat de rekening voor gas en elektra, huur of zorgverzekering niet wordt betaald. De inzet van vroegsignalering blijkt een effectief middel om problematische schulden bij inwoners te voorkomen. Daarom blijven we hier maximaal op inzetten. Bij financiële problemen helpen we met budgetteren en wijzen we op de regelingen die er zijn."

Onderwijs

De ontwikkeling van een nieuwe sporthal in Groenlo biedt een mooie plek en kansen voor de binnensportverenigingen en het onderwijs samen. Eveneens in Groenlo werken we de ontwikkeling van twee Integrale KindCentra uit. "Ik vind het belangrijk dat we verschillende mogelijkheden voor onderwijs zo dichtbij mogelijk kunnen aanbieden, zodat zo veel mogelijk kinderen kunnen meedoen. Ieder kind moet de kans krijgen om talenten te ontwikkelen door goed onderwijs."

Kunst en cultuur

"Het rijke aanbod aan kunst en cultuur willen we meer zichtbaarheid geven door onder andere zorg te dragen voor een goede huisvesting van culturele verenigingen en organisaties. Inwoners kunnen zich hierin creatief uiten, elkaar ontmoeten, verbindingen leggen en ontspannen. Dit draagt bij aan een positieve persoonlijke ontwikkeling. Hiermee verbinden wij cultuur met het sociaal domein. Samen met de scholen zetten we in op de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van cultuur."