Wmo- Woonvoorzieningen

Dagelijkse belemmeringen in en om de woning kunnen leiden tot grote problemen. Voordat aanpassingen in de woning voor vergoeding in aanmerking komen, wordt eerst beoordeeld of er andere oplossingen zijn. Ook bekijken wij of verhuizen naar een (goedkoper aan te passen) andere woning mogelijk is. Lukt dat niet, dan zijn aanpassingen mogelijk. Daarbij speelt de eigen verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de woning een grote rol.

Wat is er mogelijk?

Soms kunnen belemmeringen in een woning met eenvoudige aanpassingen worden opgelost. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beugel bij douche of toilet. De aanschaf van dergelijke voorzieningen zijn in het algemeen voor eigen rekening. Voor  advies en ondersteuning hierbij kunt u een beroep doen op een vrijwillige woonconsulent. Samen met de woonconsulent wordt bekeken welke (eenvoudige) veranderingen in een woning het dagelijks leven gemakkelijker en veiliger kunnen maken. U kunt via het Sociaal Team Oost Gelre met een vrijwillige woonconsulent in contact komen.

De eigen verantwoordelijkheid speelt bij woonvoorzieningen een grote rol. Als u bijvoorbeeld 65 bent en de badkamer gaat renoveren, wordt verondersteld dat u – ook al zijn er nog geen beperkingen – rekening houdt met het gegeven dat u een dagje ouder wordt. Dat betekent dat u dan aan een douche moet denken in plaats van uitsluitend een bad. Ook hier kan een vrijwillige woonconsulent u adviseren.

Bij meer complexe aanpassingen zoals het aanbrengen van een traplift of een verbouw of aanbouw, beoordelen wij eerst of verhuizen naar een (goedkoper aan te passen) andere woning mogelijk is. Soms is dan via het Sociaal Team een vergoeding in de verhuiskosten mogelijk.

Bij het verstrekken van een vergoeding in de verhuiskosten wordt rekening gehouden met de mate waarin de verhuizing te verwachten of te voorzien was. Bij een te verwachten of voorzienbare verhuizing kennen wij in principe geen vergoeding toe. Vele verhuizingen zijn als algemeen gebruikelijk te beschouwen, ook los van de beperking die men heeft. Te denken valt aan verhuizingen van het ouderlijk huis naar een zelfstandige woonruimte en een verhuizing van senioren naar een kleinere woning omdat de eengezinswoning te bewerkelijk is geworden. Ook bij verhuizing vanuit zelfstandige woonruimte naar een Wlz-instelling wordt geen vergoeding in de verhuiskosten verleend.

Bij noodzakelijke verbouw of aanbouw kunt u een eventuele omgevingsvergunning bij de afdeling Omgeving van onze gemeente aanvragen. Kijkt u voor meer informatie hierover bij Omgevingsvergunning voor bouwen.