Wmo- Woonvoorzieningen

Dagelijkse belemmeringen in en om de woning kunnen leiden tot grote problemen. Voordat aanpassingen in de woning voor vergoeding in aanmerking komen, wordt eerst beoordeeld of er andere oplossingen zijn. Ook bekijken wij of verhuizen naar een (goedkoper aan te passen) andere woning mogelijk is. Lukt dat niet, dan zijn aanpassingen mogelijk. Daarbij speelt de eigen verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de woning een grote rol.

Wat is er mogelijk?

Soms kunnen belemmeringen in een woning met eenvoudige aanpassingen worden opgelost. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beugel bij douche of toilet. De aanschaf van dergelijke voorzieningen zijn in het algemeen voor eigen rekening. Voor  advies en ondersteuning hierbij kunt u een beroep doen op een vrijwillige woonconsulent. Samen met de woonconsulent wordt bekeken welke (eenvoudige) veranderingen in een woning het dagelijks leven gemakkelijker en veiliger kunnen maken. U kunt via het Sociaal Team Oost Gelre met een vrijwillige woonconsulent in contact komen.

De eigen verantwoordelijkheid speelt bij woonvoorzieningen een grote rol. Als u bijvoorbeeld 65 bent en de badkamer gaat renoveren, wordt verondersteld dat u – ook al zijn er nog geen beperkingen – rekening houdt met het gegeven dat u een dagje ouder wordt. Dat betekent dat u dan aan een douche moet denken in plaats van uitsluitend een bad. Ook hier kan een vrijwillige woonconsulent u adviseren.

Bij meer complexe aanpassingen zoals het aanbrengen van een traplift of een verbouw of aanbouw, beoordelen wij eerst of verhuizen naar een (goedkoper aan te passen) andere woning mogelijk is. Soms is dan via het Sociaal Team een vergoeding in de verhuiskosten mogelijk.

Bij het verstrekken van een vergoeding in de verhuiskosten wordt rekening gehouden met de mate waarin de verhuizing te verwachten of te voorzien was. Bij een te verwachten of voorzienbare verhuizing kennen wij in principe geen vergoeding toe. Vele verhuizingen zijn als algemeen gebruikelijk te beschouwen, ook los van de beperking die men heeft. Te denken valt aan verhuizingen van het ouderlijk huis naar een zelfstandige woonruimte en een verhuizing van senioren naar een kleinere woning omdat de eengezinswoning te bewerkelijk is geworden. Ook bij verhuizing vanuit zelfstandige woonruimte naar een Wlz-instelling wordt geen vergoeding in de verhuiskosten verleend.

Bij noodzakelijke verbouw of aanbouw kunt u een eventuele omgevingsvergunning bij de afdeling Omgeving van onze gemeente aanvragen. Kijkt u voor meer informatie hierover bij Omgevingsvergunning voor bouwen.

Waar kan ik terecht?

Voor informatie op het gebied van woonvoorzieningen kunt u terecht bij het Sociaal Team Oost Gelre.
Bekijk het adres en de openingstijden van het Sociaal Team.
Woont u in Mariënvelde? Dan kunt u ook terecht bij de Zorgcorporatie Mariënvelde.

Als u bij het Sociaal Team voorzieningen aanvraagt gaat dit volgens een vaste werkwijze. Om te beginnen belt u met het Sociaal Team om u te oriënteren. Of u komt langs. U kunt voor het melden van uw vraag of het probleem dat u ervaart ook gebruik maken van het contactformulier Sociaal Team. Na ontvangst van dit formulier neemt een medewerker van het Sociaal Team binnen twee weken contact met u op. Samen met u gaat de medewerker op zoek naar oplossingen voor het probleem. Daarbij doet de medewerker een beroep op uw eigen kracht en die van uw omgeving.
Soms is het probleem al opgelost met hulpmiddelen die snel beschikbaar zijn zoals een losse douche of toiletstoel via de tijdelijke uitleen. Wanneer dit niet zo is dan worden samen met u de mogelijkheden besproken voor het indienen van een aanvraag voor een voorziening. Soms kunt u direct een aanvraag doen tijdens het gesprek.

Heeft u niemand in uw omgeving die bij het gesprek kan zijn en wilt u het gesprek niet alleen voeren? Dan kan een vrijwillige (ouderen)adviseur of iemand van MEE Oost-Gelderland u ondersteunen. Deze ondersteuning is gratis. Het Sociaal Team kan u meer over deze mogelijkheden vertellen.

Voor het melden van uw vraag of de problemen die u ervaart, gebruikt u het online contactformulier Sociaal Team. U kunt het contactformulier ook downloaden en printen: contactformulier Sociaal Team (pdf – 109 kB).

Na invulling kunt u dit formulier afgeven bij het Sociaal Team in Lichtenvoorde.
Ook kunt u het formulier opsturen naar het Sociaal Team. Het postadres is: gemeente Oost Gelre, Antwoordnummer 101, 7130 VB Lichtenvoorde.

Wat kost het mij?

Voor woonvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Het CAK in Den Haag bepaalt of u dit bedrag moet betalen. U krijgt hierover een brief van het CAK. Kijk voor meer informatie op https://www.hetcak.nl/. Of bel met 0800 1925. Er is ook een folder verkrijgbaar bij het Sociaal Team Oost Gelre.

Heeft u een pgb dan wordt dit budget bruto uitbetaald. Dit betekent dat u daarnaast altijd de verplichte eigen bijdrage moet betalen!