Wmo- Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is er voor huishoudelijk werk dat u zelf (of uw huisgenoten), tijdelijk of blijvend, niet meer kunt verrichten. Het gaat hier om:

  • het schoonhouden van de ruimten in de woning die voor daadwerkelijk gebruik noodzakelijk zijn;
  • het zorgen voor voldoende eten en drinken in huis;
  • de maaltijdbereiding;
  • de verzorging van de was;
  • de zorg voor kinderen.

Uitgangspunt is dat u zelf verantwoordelijk blijft voor uw huishouden.

Wat is er mogelijk?

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt gekeken naar uw gezondheid en beperkingen, maar ook naar wat u nog wel kunt. Bovendien wordt daarbij gekeken of de extra zorg binnen het eigen gezin of het eigen huishouden is te regelen. Bijvoorbeeld door de partner of inwonende kinderen. Als één van de gezinsleden uitvalt is het immers heel gewoon dat anderen taken overnemen. Dit noemen we gebruikelijke zorg.

Ook wordt gekeken of er andere adequate oplossingen zijn. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het gebruik van de glazenwasser voor het reinigen van de ramen aan de buitenkant, het gebruik van een boodschappenservice van een supermarkt, de maaltijdservice of de aanschaf van een wasdroger. Voor kinderen kan het bijvoorbeeld gaan om overblijfmogelijkheden op school, buitenschoolse opvang of de crèche.

Hoeveel hulp?

Als alle gegevens op een rij staan wordt vastgesteld hoeveel uur hulp kan worden toegekend en voor welke periode. Dit wordt schriftelijk in een besluit van de gemeente aan u meegedeeld.

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget?

Als u een indicatie heeft voor hulp bij het huishouden kunt u kiezen uit zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Meer informatie leest u bij Bijzonderheden.

 

Waar kan ik terecht?

Voor informatie op het gebied van hulp bij het huishouden kunt u terecht bij het Sociaal Team Oost Gelre. Bekijk het adres en de openingstijden van het Sociaal Team.
Woont u in Mariënvelde? Dan kunt u ook terecht bij de Zorgcorporatie Mariënvelde.

Als u bij het Sociaal Team voorzieningen aanvraagt gaat dit volgens een vaste werkwijze. Om te beginnen belt u met het Sociaal Team om u te oriënteren. Of u komt langs. U kunt voor het melden van uw vraag of het probleem dat u ervaart ook gebruik maken van het contactformulier Sociaal Team. Na ontvangst van dit formulier neemt een medewerker van het Sociaal Team binnen twee weken contact met u op. Samen met u gaat de medewerker op zoek naar oplossingen voor het probleem. Daarbij doet de medewerker een beroep op uw eigen kracht en die van uw omgeving.
Soms is het probleem al opgelost met hulp die snel beschikbaar is zoals een boodschappen- of maaltijdservice. Wanneer dit niet zo is dan worden samen met u de mogelijkheden besproken voor het indienen van een aanvraag voor een voorziening. Soms kunt u direct een aanvraag doen tijdens het gesprek.

Heeft u niemand in uw omgeving die bij het gesprek kan zijn en wilt u het gesprek niet alleen voeren? Dan kan een vrijwillige (ouderen)adviseur of iemand van MEE Oost-Gelderland u ondersteunen. Deze ondersteuning is gratis. Het Sociaal Team kan u meer over deze mogelijkheden vertellen.

Voor het melden van uw vraag of de problemen die u ervaart, gebruikt u het online contactformulier Sociaal Team.
U kunt het contactformulier ook downloaden en printen: contactformulier Sociaal Team (pdf – 109 kB).

Na invulling kunt u dit formulier afgeven bij het Sociaal Team in Lichtenvoorde.
Ook kunt u het formulier opsturen naar het Sociaal Team. Het postadres is: gemeente Oost Gelre, Antwoordnummer 101, 7130 VB Lichtenvoorde.

Wat kost het mij?

Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Het CAK in Den Haag bepaalt of u dit bedrag moet betalen. U krijgt hierover een brief van het CAK. Kijk voor meer informatie op https://www.hetcak.nl/. Of bel met 0800 1925. Er is ook een folder verkrijgbaar bij het Sociaal Team Oost Gelre.

Heeft u een pgb dan wordt dit budget bruto uitbetaald. Dit betekent dat u daarnaast altijd de verplichte eigen bijdrage moet betalen!

Wat is Zorg in natura?

Zorg in natura wil zeggen dat u hulp krijgt van de door u gekozen zorgaanbieder. Als u een aanbieder heeft gekozen, brengt het Sociaal Team de aanbieder daarvan op de hoogte. De aanbieder neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Afhankelijk van het toe te kennen hulpniveau kunt u kiezen uit diverse zorgaanbieders. Het Sociaal Team kan u meer vertellen over het aanbod.

Wat is een persoonsgebonden budget?

Het pgb is een bedrag waarmee u zelf hulp bij het huishouden kunt inhuren. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de omvang van de toegewezen hulp.

Er zijn daarbij twee mogelijkheden.

  • Op de eerste plaats kunt u op uw eigen voorwaarden een zorgovereenkomst/arbeidscontract sluiten met een hulp die u uitkiest. Dit kan een particulier zijn of een zorgaanbieder. U moet daarbij alles zelf regelen zoals het uitzoeken van de mogelijkheden en het voeren van de onderhandelingen. U moet zelf voor vervanging zorgen bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie in geval van een particuliere hulp. U houdt als werkgever zelf de administratie bij. Als u werkgever wordt, stelt niet alleen de gemeente eisen maar ook andere instanties zoals de belastingdienst. Voor ondersteuning bij een pgb kunt u gratis een beroep doen op "Dienstverlening PGB van de Sociale Verzekeringsbank". U kunt bij de Dienstverlening PGB bijvoorbeeld terecht voor modelovereenkomsten en formulieren, advies over uw rechten en plichten als opdrachtgever of werkgever, voor hulp bij schade en wettelijke aansprakelijkheid of vergoeding van de kosten van wettelijke loondoorbetaling bij ziekte van de hulp.
    De Dienstverlening PGB beheert ook het pgb. U krijgt het pgb dus niet op de eigen rekening gestort. Kijk voor meer informatie ook op https://www.svb.nl/nl/pgb.
  • Een tweede mogelijkheid is het Bemiddelingsbureau Alfasens. De inzet van een hulp wordt dan voor u geregeld, al dan niet via een door u zelf gekozen persoon. Zo nodig wordt voor vervanging gezorgd bij ziekte en vakantie van de hulp. Ook hier geldt dat de Dienstverlening PGB het pgb voor hulp via Alfasens beheert. Het Sociaal Team kan u zo nodig meer vertellen.