Wmo- Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is er voor huishoudelijk werk dat u zelf (of uw huisgenoten), tijdelijk of blijvend, niet meer kunt verrichten. Het gaat hier om:

  • het schoonhouden van de ruimten in de woning die voor daadwerkelijk gebruik noodzakelijk zijn;
  • het zorgen voor voldoende eten en drinken in huis;
  • de maaltijdbereiding;
  • de verzorging van de was;
  • de zorg voor kinderen.

Uitgangspunt is dat u zelf verantwoordelijk blijft voor uw huishouden.

Wat is er mogelijk?

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt gekeken naar uw gezondheid en beperkingen, maar ook naar wat u nog wel kunt. Bovendien wordt daarbij gekeken of de extra zorg binnen het eigen gezin of het eigen huishouden is te regelen. Bijvoorbeeld door de partner of inwonende kinderen. Als één van de gezinsleden uitvalt is het immers heel gewoon dat anderen taken overnemen. Dit noemen we gebruikelijke zorg.

Ook wordt gekeken of er andere adequate oplossingen zijn. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het gebruik van de glazenwasser voor het reinigen van de ramen aan de buitenkant, het gebruik van een boodschappenservice van een supermarkt, de maaltijdservice of de aanschaf van een wasdroger. Voor kinderen kan het bijvoorbeeld gaan om overblijfmogelijkheden op school, buitenschoolse opvang of de crèche.

Hoeveel hulp?

Als alle gegevens op een rij staan wordt vastgesteld hoeveel uur hulp kan worden toegekend en voor welke periode. Dit wordt schriftelijk in een besluit van de gemeente aan u meegedeeld.

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget?

Als u een indicatie heeft voor hulp bij het huishouden kunt u kiezen uit zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Meer informatie leest u bij het onderdeel Bijzonderheden.